Skip to main content
فهرست مقالات

سودمندی اطلاعات صورت های مالی تلفیقی در مقایسه با اطلاعات صورت های مالی شرکت اصلی

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 65 تا 96)

کلیدواژه ها :

صورتهای مالی تلفیقی ،اطلاعات مالی ،رویکرد ارزشیابی ،رویکرد محتوای اطلاعاتی

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، اطلاعات صورت‌های مالی تلفیقی ، سودمندی اطلاعات صورت‌های مالی تلفیقی ، اطلاعات صورت‌های مالی شرکت ، صورتهای مالی تلفیقی ، صورتهای مالی شرکت اصلی ، سود ، مدل ، توان تبیین اطلاعات شرکت اصلی ، بررسی سودمندی اطلاعات صورت‌های

استانداردهای گزارشگری و افشای اطلاعات مالی ادعا دارند اطلاعات صورتهای‌ مالی تلفیقی سودند و با تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان مربوط هستند.بند 8 استاندارد شمارهء 18 ایران نیز بیان می‌کند که صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی‌ تصویر کامل فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی‌دهد. استفاده‌کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‌ به اطلاعاتی دربارهء وضعیت مالی،عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی برآورده می‌شود.این مقاله جهت بررسی این‌ ادعا به بررسی سودمندی اطلاعات صورت‌های مالی تلفیقی در مقایسه با اطلاعات‌ صورتهای مالی شرکت اصلی با استفاده از مدلهای رگرسیونی مبتنی بر رویکردهای‌ ارزشیابی EBO 1و محتوای اطلاعاتی پرداخته است.معیار سودمندی توان اطلاعات‌ مالی در تبیین قیمت یا بازده سهام می‌باشد.نتایج حاصل از برازش مدلها جهت‌ آزمون فرضیه تحقیق نشان می‌دهد که اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی در مقایسه با اطلاعات صورت‌های مالی شرکت اصلی سودمندتر نمی‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"این مدل‌ها نخست با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی شرکت اصلی،سپس با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی به شرح ذیل برازش گردیدند: الف-صورتهای مالی شرکت اصلی جدول 3-مدل ارزشیابی-اطلاعات مالی شرکت اصلی سال 80 (تصویرتصویر) نتایج جدول شماره 3 نشان می‌دهد که،مقدار آماره آزمون F و p-value مربوط به آن بیانگر معنی‌داری مدل مذکور می‌باشد. ص. صورتهای مالی تلفیقی جدول 6-مدل ارزشیابی-اطلاعات مالی تلفیقی سال 81 (تصویرتصویر) نتایج جدول شماره 6 نشان می‌دهد که،مقدار آماره آزمون F و p-value مربوط به آن بیانگر معنی‌دار مدل مذکور می‌باشد. این مدلها نیز نخست با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی شرکت اصلی، سپس با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی به شرح ذیل برازش گردیدند: الف-صورتهای مالی شرکت اصلی جدول 9-مدل محتوای اطلاعاتی-اطلاعات مالی شرکت اصلی سال 80 (تصویرتصویر) به طوری که در جدول شماره 9 ملاحظه می‌شود،مقدار آماره آزمون F و p- value مربوط به آن بیانگر معنی‌داری مدل مذکور می‌باشد. صورتهای مالی شرکت اصلی جدول 11-مدل محتوای اطلاعاتی-اطلاعات مالی شرکت اصلی سال 81 (تصویرتصویر) نتایج جدول شماره 11 نشان می‌دهد که مقدار آماره آزمون F و p-value مربوط به آن بیانگر عدم معنی‌داری مدل مذکور می‌باشد. نتیجه‌گیری این تحقیق با استفاده از مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر رویکردهای ارزشیابی قیمت سهام و محتوای اطلاعاتی و نیز مدل ترکیبی سودمندی اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی در مقایسه با اطلاعات صورتهای مالی شرکت اصلی را مورد بررسی قرار داد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.