Skip to main content
فهرست مقالات

رویکردی جدید در انتخاب مسکن با استفاده از منطق فازی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 65 تا 84)

این مقاله موضوع انتخاب مسکن را در شرایط فازی مورد مطالعه قرار می دهد. در این مقاله روش فاصله ی فازی برای انتخاب معرفی می شود. روش شناسی انتخاب مسکن با رویکرد فاصله ی فازی، بر پایه ی به حداقل رساندن فاصله ی فازی ویژگی‌ها با مقادیر مطلوب آن‌ها در شرایط فازی می باشد. این در حالی است که در مدل‌های انتخاب گسسته، مبنای انتخاب مسکن بر پایه ی حداکثر کردن مطلوبیت گزینه هاست. در شرایطی که گزینه های موجود و گزینه های مطلوب دارای مقادیر فازی هستند، می توان با اندازه گیری فواصل میان آن‌ها و یافتن کم‌ترین فاصله، بهترین گزینه را برگزید. در این تحقیق که برای واحدهای مسکونی مناطق شهری استان همدان انجام شده است، نتایج برآورد مدل نشان می دهد که برای جامعه ی مالکان با توجه به ویژگی‌های لحاظ شده برای آن ها، در میان فواصل فازی، کم‌ترین مقدار مربوط به دهک چهارم می باشد. این بدان معنی است که واحدهای مسکونی قرار گرفته در این طبقه به صورت تقریبی برای انتخاب ایده‌آل می باشند. در مورد مستاجران نیز، دهک سوم با مقدار 659 واحد، کم‌ترین مقدار فاصله ی فازی را دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.