Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سر فصل دروس و ارائه پیشنهادات اصلاحی دوره کارشناسی تربیت بدنی با گرایش مربیگری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 147 تا 162)

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی سرفصل دروس و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای دوره های کارشناسی تربیت بدنی با گرایش مربیگری بود. روش گردآوری اطلاعات توصیفی، از نوع پیمایشی بود. در فرایند گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سوال-های (بسته و باز) محقق ساخته با مقیاس لیکرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش استادانی بودند که تدریس دروس مختلف را در این دوره به عهده داشتند (24 نفر). روایی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) با اعلام نظر استادان خبره و پایایی آن با آلفای کرونباخ با ضریب پایایی بیش از 86 درصد تایید شد. علاوه بر این از روش های آماری آزمون K-S به منظور انجام تست نرمالیتی پاسخ ها و از آمار توصیفی برای به دست آوردن فراوانی و درصدها، به دست آوردن میانگین وزنی و انحراف استاندارد و تجزیه-وتحلیل یافته ها استفاده شد. نتایج نشان داد 5‌/93 درصد استادان موافق و کاملا موافق و فقط 5‌/6 درصد مخالف تعداد واحد و سرفصل دروس پایه در این دوره ها بودند. 6‌/80 درصد استادان موافق و کاملا موافق و 4‌/19 درصد مخالف و کاملا مخالف گذراندن 24 واحد دروس نظری تخصصی بودند. در مورد تناسب 24 واحد دروس عملی تخصصی با اهداف این دوره ها نیز 6‌/22 درصد استادان کاملا موافق، 7‌/38 درصد موافق و 7‌/38 درصد نیز مخالف بودند. باتوجه به جنبه های جانبی رشته اختصاصی با هدف این دوره ها و در مورد دروس اختیاری 1‌/16 درصد استادان کاملا موافق، 2‌/45 درصد موافق، 8‌/25 درصد مخالف و 2‌/3 درصد کاملا مخالف بودند و 7‌/9 درصد در مورد تناسب گذراندن 4 تا 19 واحد دروسی نظری نداشتند. 1‌/16 درصد استادان موافق گذراندن 30 تا 45 واحد دروس کارورزی در ارتباط مستقیم با رشته های اختصاصی و تناسب آن با این دوره ها، 2‌/45 درصد موافق، 1‌/16 درصد مخالف، 4‌/19 درصد کاملا مخالف و 2‌/3 درصد آنان بی نظر بودند. همچنین مدرسان دروسی مانند زیست شناسی، فیزیک، حرکات اصلاحی عمومی، تئوری علم تمرین، اصول مربیگری، ورزش همگانی و کاربرد تمرینات با وزنه را به منظور اضافه کردن به سرفصل دروس در این دوره ها پیشنهاد کردند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.