Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین ابعاد شش گانه نیک زیستی و خودکارآمدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 163 تا 178)

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین خودکارامدی و ابعاد روانی، اجتماعی، عقلانی، هیجانی، معنوی و جسمی نیک-زیستی بود. طرح تحقیق حاضر همبستگی است که 285 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دختر و پسر با استفاده از شیوه تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های بررسی نیک زیستی ادراک شده و بررسی عادات تمرینی و خودکارامدی و برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از همبستگی پیرسون استفاده شد. از مدل رگرسیون چندگانه خطی برای ارزیابی نقش هریک از متغیرها در تبیین نیک زیستی ادراک شده و مولفه های تشکیل دهنده آن استفاده شد. نتایج نشان داد خودکارامدی ورزشی کلی، نیک زیستی ادراک شده و ابعاد جسمی، معنوی، عقلانی، روانی و هیجانی نیک زیستی را به طور معناداری پیش بینی می کند (05‌/0 P<). خودکارامدی ورزشی پیشگوی معناداری از نیک زیستی اجتماعی نبود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که خودکارامدی ورزشی شاخص پیشگوی مهمی از نیک زیستی هیجانی، روانی، عقلانی، معنوی و جسمی است. باتوجه به نتایج این تحقیق، با تمرکز بر بهبود خودکارامدی ورزشی و تقویت افکار و اعتقادات مرتبط با توانایی شخصی برای شرکت در فعالیت بدنی و استفاده از نظریه شناختی اجتماعی، شرکت در فعالیت بدنی و ورزش در درازمدت افزایش خواهد یافت


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.