Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر خلق و خوی مربیان بر سبک رهبری تحول آفرین در تیم های ورزشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 169 تا 184)

در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد خلق وخوی در مطالعه سبک رهبری تحول آفرین مربیان ورزشی، روابط درونی میان هیجان پذیری، هوش عاطفی و شخصیت و نقش این سازه ها بر رهبری تحول آفرین بررسی شد. داده های تحقیق از 206 نفر از مربیان ورزشی گردآوری شده است. روش تحلیل آماری اطلاعات، همبستگی پیرسون است. براساس نتایج این پژوهش، رابطه عمیق و مثبتی بین هیجان پذیری مثبت با شخصیت (05‌/0P<، 251‌/0 = r)‌ و سبک رهبری تحول آفرین (785‌/0 = r، 001‌/0P<) و رابطه ای منفی بین هیجان پذیری منفی با سبک رهبری تحول آفرین (001‌/0 P<، 408‌/0 = r)‌ وجود دارد. همچنین ارتباط شخصیت با سبک رهبری (001‌/0 P<، 408‌/0 = r)‌ و هوش عاطفی با سبک رهبری (05‌/0 P< ، 253‌/0 = r)‌ به تایید رسید. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر مثبت متغیرهای جمعیت شناختی همچون سن و سابقه مربیگری بر رهبری تحول آفرین است. هرچند سطح تحصیلات با رهبری تحول آفرین رابطه ای معکوس را نشان داد. نتایج این تحقیق نشان دهنده اهمیت جنبه-های احساسی و عاطفی در هدایت تیم های ورزشی است و پیشنهاد می شود که مربیان تیم های ورزشی نه تنها باید قادر به نشان دادن مهارت های عاطفی خود باشند، بلکه باید به صورت پیوسته، این مهارت ها را در خود تقویت کنند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.