Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط رفتارهای حمایتی - استقلالی مربیان با تعهد ورزش شمشیربازان نخبه ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 139 تا 160)

هدف از تحقیق، تعیین ارتباط رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان با تعهد ورزشی شمشیربازان نخبه ایران بود که با روش توصیفی – همبستگی و به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شمشیربازان لیگ برتر بودند. نمونه آماری برابر با جامعه تحقیق (114=n)‌ در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اطلاعات فردی، پرسشنامه رفتار حمایتی – استقلالی در ورزش (83‌/0= α) و پرسشنامه تعهد ورزشی (86‌/0=α ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، و در راستای تعیین ارتباط از ضریب همبستگی پیرسون و برای مقایسه از آزمون t مستقل استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان تعهد ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد (01‌/0 P<، 617‌/0 = r)‌. همچنین در میزان رفتار حمایتی – استقلالی مربیان و تعهد ورزشی در تیم های موفق و ناموفق تفاوت معنی داری مشاهده شد (01‌/0 P<). به طور کلی رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان عاملی مهم و تعیین کننده در تعهد ورزشی است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.