Skip to main content
فهرست مقالات

تعامل اجتماعی و کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 1 تا 28)

تعامل اجتماعی در جامعه دانشگاهی، فرآیندی است که طی آن، اعضای هیئت علمی، مفاهیمی را که در ذهن خود دارند، به یک دیگر انتقال می دهند. حاصل این امر می تواند به تولید با کیفیت ایده ها بیانجامد. بر این اساس، هدف اساسی مقاله حاضر در پی نشان دادن این امر است که سطح بالایی از تعامل اجتماعی بین اساتید دانشگاهی، تاثیر مثبتی بر کیفیت و بدیع بودن ایده های تولید شده دارد. روش تحقیق پیمایشی بوده و از طریق ابزار پرسش نامه، از 142 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه، داده های لازم جمع آوری شده است. روش های آماری مورد استفاده، شامل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر بوده که با استفاده از نرم افزارهای SPSSو LISREL، برآورده شده اند. در مجموع، نتایج به دست آمده از طریق تحلیل مسیر نشان می دهد که از بین ابعاد کنش متقابل اجتماعی، تاثیر بعد رابطه ای بر متغیر کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی، بیش از سایر متغیرها( بعد ساختاری و شناختی) بوده و متغیرهای مستقل مورد استفاده توانسته اند 25 % تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.