Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی و تعادل مردان مبتلا به تصلب چندگانه (MS)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 5 تا 22)

هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی و تعادل مردان مبتلا به تصلب چندگانه (MS)‌ بود. از 40 بیمار مرد مراجعه کننده به انجمنMS ایران، 18نفر با میانگین سنی 8‌/7±05‌/34سال، معیار ناتوانی 54‌/1±94‌/2امتیاز، وزن 58‌/11±83‌/67 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 81‌/3±40‌/22کیلوگرم برمترمربع براساس نتایج آزمون-های ورزشی و میزان آمادگی برای قرار گرفتن در پروتکل ورزشی انتخاب و با استفاده از روش تصادفی (قرعه کشی) به دو گروه تجربی (8=n)‌ و کنترل (10=n)‌ تقسیم شدند. گروه تجربی علاوه بر مصرف داروهای تجویزشده، در هشت هفته تمرین مقاومتی شامل هفته ای سه جلسه (60 الی80 دقیقه با 70-50 درصد 1RM)‌ شرکت کردند و گروه کنترل فقط داروهای تجویزشده را مصرف کردند. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS-13 و روش آماری T مستقل بر تفاوت نمره ها در سطح 05‌/0≥ α تجزیه وتحلیل شد. نتایج آزمون T مستقل نشان داد 8 هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش معنی داری در قدرت پرس پا (001‌/0= p)‌، قدرت عضلات بازکننده زانو (001‌/0=p)‌، قدرت پرس سینه (001‌/0=p)‌، قدرت عضلات پشتی بزرگ (001‌/0=p)‌ و تعادل شده است (023‌/0=p)‌. نتایج این پژوهش نشان می دهد تمرینات مقاومتی می تواند اقدام مناسبی برای بهبود استقامت و تعادل باشد و بیماران MS قادر به تطبیق با تمرینات مقاومتی مربوط به افزایش استقامت عضلانی و تعادل، هستند. درمجموع می توان گفت مردان مبتلا به بیماری تصلب چندگانه می توانند برای بهبود قدرت عضلانی و تعادل خود از تمرینات مقاومتی استفاده کنند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.