Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک جلسه تمرینی مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCAI لنفوسیت دختران تمرین کرده

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 5 تا 22)

بیماری کرونری قلبی یکی از مهم ترین علل مرگ و میر در بیشتر کشورهاست. این بیماری با افزایش مقدار لیپوپروتئین کم چگال (LDL-C) پلاسما رابطه مستقیم و با لیپوپروتئین پرچگال (HDL-C) رابطه معکوس دارد. ABCA1 خارج کننده اصلی کلسترول و فسفولیپید از سلول به آپولیپوپروتئین عاری از لیپید یا دارای حداقل لیپید است. نتایج تحقیقات به روشنی نشان می دهد که عملکرد ABCA1 نقش کلیدی در فرایند انتقال معکوس کلسترول و نقش موثری در پیشگیری از بیماری های قلبی - عروقی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر دو نوع تمرین تک جلسه ای (مقاومتی و استقامتی) بر بیان ژن ABAC1 لنفوسیت دختران تمرین کرده بود. به این منظور 24 دختر ورزشکار خراسانی انتخاب و به-طور تصادفی به سه گروه 8 نفری کنترل، هوازی (AE) و مقاومتی (RE) تقسیم شدند. قبل و بعد از جلسه تمرینی از آزمودنی های سه گروه خون-گیری به عمل آمد. جداسازی لنفوسیت ها به روش سانتریفیوژ و بیان m-RNA ABAC1 به وسیله RT-PCR نیمه کمی بررسی شد. اطلاعات به-وسیله آزمون آماری آنووای یکطرفه (05/0 P≤) تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که گروه های RE و AE هر دو در نتیجه تمرین افزایش معناداری را در بیان m-RNA ژن ABCA1 لنفوسیت تجربه کردند (719/8 = F و 001/0 P≤)، ولی این افزایش در گروه RE بیشتر از AE بود (005/0 P≤ در مقابل 01/0 P≤). نتایج این تحقیق نشان داد یک جلسه تمرین (مقاومتی و استقامتی) با افزایش بیان ژن ABCA1 نقش موثری در پیشگیری از بیماری های قلب و عروق دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.