Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تمرینات هوازی با شدت های مختلف بر برخی عوامل خطرزای قلبی - عروقی در دختران جوان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 63 تا 83)

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر دو برنامة تمرین هوازی با شدت های متفاوت بر برخی شاخص های خطر بیماری قلبی – عروقی در دختران جوان بود. به همین منظور، ٤٢ دختر (با میانگین های سن ١/٤٦ ±٢٠/٥٩ سال ، قد ٤/٧٥ ±١٦٠/٢٩ سانتی متر، وزن ٨/٨٢± ٥٩/٢٣ کیلوگرم ، شاخص تودة بدن ٣/٤١± ٢٢/٠٨ کیلوگرم بر مترمربع ، درصد چربی بدن ٣/٨٥ ±١٥/٤٢ و حداکثر توان هوازی ٣/٩٦ ±٢٥/٣٤ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه ) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند: الف ) تمرین هوازی با شدت ٧٥-٦٥ درصد ضربان قلب بیشینه ، ب) تمرین هوازی با شدت ٩٠-٨٠ درصد ضربان قلب بیشینه و ج) گروه کنترل . سپس دو گروه تجربی به مدت ٨ هفته و هر هفته ٣ جلسه ، تحت تاثیر تمرین های هوازی قرار گرفتند. تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) نشان داد که بین سه گروه کنترل ، تمرین هوازی با شدت ٩٠-٨٠ درصد ضربان قلب بیشینه و تمرین هوازی با شدت ٧٥-٦٥ درصد ضربان قلب بیشینه ، در شاخص های کلسترول تام ، تری گلیسرید ، HDL, LDL-C ,HDL٢,ApoAI,HDL٣ سرمی تفاوت معنی داری وجود ندارد (٠٠٥<P) . همچنین مشخص شد که تمرینات هوازی با هر دو شدت ، موجب افزایش معنادار حداکثر توان هوازی می شود (٠/٠٥ >P). می توان گفت انجام دو برنامة تمرین هوازی با شدت های مختلف بر شاخص های خطر بیماری های قلبی – عروقی در دختران جوان سالم تاثیر معنی داری ندارد، اما می تواند موجب بهبود آمادگی هوازی در آنها شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.