Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی مسکن گروه های درآمدی و ارائه برنامه مسکن اقشار کم درآمد (نمونه موردی: استان لرستان)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها :

استان لرستان ،دهک های درآمدی ،مسکن غیراستاندارد ،برنامه ریزی مسکن ،فقر نسبی و مطلق ،مسکن گروه های کم درآمد

کلید واژه های ماشینی : مسکن ، خانوار ، استان لرستان ، استان ، توان تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد ، برنامه ، جمعیت شهرهای استان لرستان ، وام ، نقاط شهری استان ، ارائه برنامه مسکن اقشار کم‌درآمد

مسکن کالایی با دوام، غیرمنقول، چند بعدی، غیرهمگن و بسیار پرهزینه است و در سازمان اجتماعی فضا نیز نقش بسیار موثری دارد. فقر مسکن یکی از جلوه های بارز کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 2000 بیش از 600 میلیون نفر دارای مسکن های غیراستاندارد بوده اند. بر همین مبنا و با توجه به نتایج بررسی نویسندگان، هم اکنون نزدیک به دوپنجم جمعیت شهرهای استان لرستان در محله هایی غیرمقاوم و محروم از فضاهای مناسب و زیست درونی استقرار دارند. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت مسکن گروه های درآمدی و ارائه برنامه برای اقشار کم درآمد، با استفاده از تکنیک های آماری مورد استفاده در برنامه ریزی مسکن به منظور کمک به این برنامه ریزی در استان لرستان است. روش شناسی (متدولوژی) مقاله بنیادی ـ کاربردی است. متغیرهای مورد بررسی مشتمل بر مساحت زیربنا برحسب دهک های درآمدی، برآورد تابع مخارج خانوار، برآورد تابع پیشنهاد اجاره در نقاط شهری استان به تفکیک دهک های درآمدی، میزان یا درصد مالکیت و اجاره نشینی، وضعیت شغلی سرپرستان خانوارها، گروه های غیرمالک برحسب دهک، توان مالی خانوار، خط توانمندی خانوار، خط فقر نسبی و مطلق خانوار در تامین مسکن، برآورد حجم نیاز سکونتی خانوارهای فقیر، برنامه تامین مسکن گروه های کم درآمد و منابع مالی تامین مسکن است.

خلاصه ماشینی:

"متغیرهایمورد بررسی مشتمل بر مساحت زیربنا بر حسب دهک‌های درآمدی،برآورد تابع مخارج خانوار،برآورد تابعپیشنهاد اجاره در نقاط شهری استان به تفکیک دهک‌های درآمدی،میزان یا درصد مالکیت و اجاره‌نشینی،وضعیت شغلی سرپرستان خانوارها،گروه‌های غیرمالک بر حسب دهک،توان مالی خانوار،خط توانمندیخانوار،خط فقر نسبی و مطلق خانوار در تأمین مسکن،برآورد حجم نیاز سکونتی خانوارهای فقیر،برنامهتأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و منابع مالی تأمین مسکن است. متغیرهای مورد بررسی مشتمل بر مساحت زیربنا بر حسب دهک‌های درآمدی،تابع مخارج خانوار،برآورد تابعپیشنهاد اجاره در نقاط شهری استان به تفکیک دهک‌های درآمدی،درصد مالکیت و اجاره‌نشینی،وضعیت شغلیسرپرستان خانوارها،گروه‌های غیرمالک برحسب دهک،توان مالی خانوار،خط توانمندی خانوار،خط فقر نسبی و مطلقخانوار در تأمین مسکن،برآورد حجم نیاز سکونتی خانوارهای فقیر،برنامه تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و منابع مالیتأمین مسکن است. (به تصویر صفحه مراجعه شود)بررسی توان تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد براساس دهک‌های درآمدی صورت گرفته است که نتیجه آن را دردو سال 1380 و 1382 می‌توان در جدول 8 مشاهده کرد. از مهم‌ترین آسیب‌های گروه‌های کم‌درآمد در استان لرستان می‌توان به وجود جدایی‌گزینی اکولوژیکی میانگروه‌های درآمدی فقیر،ساختار کالبدی نامناسب و بدون انسجام و یکپارچگی،پایین بودن کیفیت ساخت و احداثمسکن با مواد و مصالح ارزان،پوشیده شدن بخش‌هایی از نقاط شهری با واحدهای مسکونی غیررسمی،جداییاکولوژیکی و فیزیکی گروه‌های فقیر،تأثیر الگوی خطی بر کیفیت پایین خدمات شهرداری،توسعۀ نااندیشیده کالبدیشهر،فقدان مدیریت یکپارچه بر مصرف و کاربری زمین،گسسته بودن نواحی سکونتی و نابسامانی‌های الگوی اسکان درنواحی حاشیه‌ای،تشکیل ساختار اجتماعی شهرهای استان از دو گروه مهاجران فصلی و جمعیت ثابت و دائمی،وجودترکیب اجتماعی خاص میان محله‌ها،تفکیک‌ناپذیر بودن محله‌ها به واسطه نوع مالکیت اراضی،سابقه اسکان،منشأمهاجرتی و دوری و نزدیکی به مرکز شهر و حاد بودن مسائل زیست محیطی در شهرها،نامناسب بودن بافت کالبدیمحله‌ها و مسئله شیب در مسائل زیست‌محیطی شهر اشاره کرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.