Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت های درون شهری (مطالعه موردی: بافت قدیم خرم آباد)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 17 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : کیفیت محیط سکونتی ، شهر ، بافت ، بافت قدیم ، میزان رضایت‌مندی ساکنان بافت قدیم ، کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت ، کیفیت محیط ، محیط ، بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی ، مهاجرت‌های درون‌شهری

خلاصه ماشینی:

"سنجش عوامل مؤثر بر مهاجرت‌های درون‌شهری برای دستیابی به قانونمندی‌های حاکم بر این حرکات وتغییرات جمعیتی،ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و برای دستیابی به قانونمندی‌های حاکم بر این حرکات وتغییرات جمعیتی،ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و برای دستیابی به پایداری شهری،بررسی و شناسایی عوامل مؤثر برمیزان رضایت و نارضایتی ساکنان بافت قدیم،می‌تواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونتی و تصیمات آتی به منظورارتقای سطح کیفی محل سکونت افراد و در نتیجه در جذب و نگهداشت جمعیت در بافت‌های فرسوده و قدیمی شهر وممانعت از خروج از این‌گونه بافت‌ها مؤثر واقع شود. &%07503EJPG075G% پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت‌مندی ساکنان بافت قدیمی و مرکزی شهر خرم‌آباد از محیطزندگی‌شان و تأثیر آن بر مهاجرت‌های درون‌شهری و خروج جمعیت از آن انجام شده است. در نتیجه سنجش عوامل مؤثر برمهاجرت‌های درون‌شهری برای دستیابی به قانونمندی‌های حاکم بر این حرکات،ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و برایدستیابی به پایداری شهری،بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر میزان رضایت و نارضایتی ساکنان بافت قدیم،می‌تواند درجهت تحلیل وضع موجود سکونتی و تصمیمات آتی به منظور ارتقای سطح کیفی محل سکونت افراد و در نتیجه درجذب و نگهداشت جمعیت در بافت‌های فرسوده و قدیمی شهر و ممانعت از خروج جمعیت از این‌گونه بافت‌ها مؤثر واقعشود. در زمینۀ شناخت رابطۀ دوسویه بین مهاجرت‌های درون‌شهری و میزان رضایت‌مندی از محل سکونت و در ساختمدل مفهومی،بنا به فرضیۀ تحقیق و هدف پژوهش،از مدل رابسون بهره گرفته شده است؛به این ترتیب که کیفیتمحیط سکونتی بر وجود یا فقدان رضایت‌مندی در ساکنان بافت از محله‌شان تأثیرگذار است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.