Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر بلند مرتبه سازی بر میزان جرایم شهری (مطالعه موردی: مناطق بیست دو دوگانه تهران)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 61 تا 74)

کلیدواژه ها :

امنیت ،تهران ،جرایم شهری ،بلندمرتبه‌سازی ،فشردگی شهری

کلید واژه های ماشینی : جرایم ، شهر ، ساختمان‌های بلندمرتبه ، امنیت ، ساختمان بلند ، میزان جرایم ، بلندمرتبه ، جرایم شهری ، تعداد ساختمان‌های بلندمرتبه ، بلندمرتبه‌سازی

توجه به مفهوم امنیت و روش‌های بالابردن آن، امروزه به یکی از اولویت‌های اساسی نظریه‌پردازان و برنامه‌ریزان شهری تبدیل شده است. با وجود نظریه‌ها و تئوری‌های زیادی که در زمینه‌ی جرایم شهری وجود دارد، دیدگاه‌های مربوط به نقش توسعه‌ی کالبدی و فیزیکی شهر بر کاهش جرایم شهری یا کاستن از وقوع جرم، موضوع مستقل و با اهمیتی است که در قالب تئوری‌های نوین شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری بدان اشاره می‌شود. در مقاله‌ی حاضر که با هدف بررسی رابطه بین بلندمرتبه‌سازی با میزان و نوع جرایم شهری و همچنین شناسایی نقاط جرم‌خیز در مناطق بیست‌ودوگانه‌ی شهر تهران صورت گرفته است، پس از بررسی دیدگاه‌ها و نظرهای مختلف در باب جرم‌وجنایت و امنیت شهری، به سابقه‌یبلندمرتبه‌سازی در شهر تهران پرداخته شده است؛ سپس برای بررسی میزان معناداری، شاخص‌هایی در زمینه‌ی دو متغیر امنیت و عمودی‌سازی انتخاب شده است. شاخص‌های جرایم شهری عبارت‌اند از وقوع قتل، نزاع جمعی، نزاع فردی، مجموع سرقت‌ها، مفاسد اجتماعی، جعل اسناد مالکیت، وقوع کلاهبرداری و شاخص‌های عمودی‌سازی عبارت‌اند از تعداد ساختمان‌های بلندمرتبه، تعداد آپارتمان‌ها و تراکم ساختمانی. نتایج روابط آماری به‌دست‌آمده بیانگر این مطلب است که رابطه‌ی کاملا معناداری بین این دو نوع از شاخص‌ها وجود دارد، چنان‌که مناطق جرم‌خیز شهر تهران سراسر منطبق بر مناطق عمودی‌سازی شده شهر هستند و ضرایب همبستگی به‌دست‌آمده و خط رگرسیون کشیده شده نیز این نکته را کاملا تایید می‌کنند. بنابراین در زمینه‌ی امنیت شهری تنها نباید به پلیس و نقش آن در ایجاد امنیتتوجه کرد، بلکه باید به نقش عوامل تاثیرگذار بر میزان جرایم و ارائه‌ی راه‌کارهایی برای کاستن از جرم با استفاده از طراحی محیطی و نوع مساکن نیز اهمیت داده شود تا با این راه‌کارها از وقوع جرم در محیط‌های شهری پیشگیری کرد.

خلاصه ماشینی:

"در مقاله‌ی حاضر که باهدف بررسی رابطه بین بلند مرتبه‌سازی با میزان و نوع جرایم شهری و همچنین شناسایی نقاطجرم‌خیز در مناطق بیست‌ودوگانه‌ای شهر تهران صورت گرفته است،پس از بررسی دیدگاه‌ها ونظرهای مختلف در باب جرم و جنایت و امنیت شهری،به سابقه‌ی بلندمرتبه‌سازی در شهر تهرانپرداخته شده است؛سپس برای بررسی میزان معناداری،شاخص‌هایی در زمینه‌ی دو متغیر امنیتو عمودی‌سازی انتخاب شده است. رویکردهای جدید طراحی محیطی بر این نکته تأکید دارند که با توجه به ساختار کالبدی فضاهای شهری و تدوینو انجام دستورها و مقررات ویژه آنها،می‌توان به میزان گسترده‌ای از ارتکاب جرایم شهری جلوگیری کرد( )dna nosliW9891,gnillenK ). دوم،هر چه از مرکز شهر به اطراف حرکت کنیم،از تعداد جرایم شهری کاسته شده و تا اندازه‌ای میزان امنیت بیشترمی‌شود،در مورد بلندمرتبه‌سازی هم به همین صورت است؛یعنی هرچه از مرکز شهر به سمت پیرامون حرکت کنیم ازتراکم برج‌ها و بلندمرتبه‌ها کاسته می‌شود؛پس نتایج به دست آمده درستی مطلب را تأیید می‌کند که تغییر سبک زندگی وتغییر نوع ساختمان‌ها و مسکن،یعنی تبدیل خانه‌های تک‌واحدی سنتی به زندگی در آپارتمان‌ها و برج‌های بلندمرتبه،برتعداد و نوع جرایم شهری تأثیر داشته است،بدین ترتیب می‌توان این نکته را به دو صورت تجزیه وتحلیل کرد؛در نگاهاول،مشکل به نوع مساکن،یعنی به آثار نامطلوبی که زندگی آپارتمان‌نشینی در شهرها به وجود آورده است مربوطمی‌شود؛بدین‌معنی که ساختار مساکن به‌گونه‌ای است که نظارت جمعی و عمومی بر محله‌ها وجود ندارد یا بهتر بگوییمساختار محله محوری گذشته از میان رفته است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.