Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی (مطالعه موردی: مقایسه ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 129 تا 144)

کلیدواژه ها :

شیراز ،رضایت مندی ،کیفیت محیط زندگی ،بافت قدیم و جدید شهری

کلید واژه های ماشینی : رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت محیط ، میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت ، بافت قدیم ، کیفیت محیط ، کیفیت محیط زندگی ، رضایت ، رضایت‌مندی ، میزان رضایت ، شیراز ، بافت جدید

اندازه گیری میزان رضایت از محیط، پیچیده و متاثر از مجموعه عوامل فراوانی است. بر این اساس، با توجه به مطالعه ی ادبیات نظری مربوط به کیفیت محیط، چارچوبی مفهومی، متشکل از عوامل شانزده گانه و در چهار سطح، برای بررسی در بافت های قدیم و جدید شیراز گردآوری و مبنای پژوهش و تحلیل قرار گرفته است. روش انجام پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی بوده و از شیوه‌های آماری به‌ویژه آزمون T تک نمونه ای، فراوانی و رگرسیون خطی چند متغیره، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که عوامل تاثیرگذار در کیفیت محیط در دو محدوده ی مورد بررسی تا حد زیادی یک‌سان بوده است؛ به‌علاوه مشخص شد، ساکنان بافت جدید نسبت به ساکنان بافت قدیم تا حدودی از کیفیت محیط زندگی‌شان رضایت بیشتری دارند. بررسی ها نشان داد که در سه سطح مورد بررسی (خانه، محله و شهر) هم در بافت جدید و هم در بافت قدیم، بیشترین میزان رضایت‌مندی مربوط به مقیاس شهر و کمترین آن مربوط به وضعیت کیفیت محیط در مقیاس محله‌ها بوده است؛ همچنین مشخص شد در بافت جدید بعد اقتصادی ـ اجتماعی و در بافت قدیم بعد ادراک‌شده بیشترین تاثیرگذاری را در رضایت‌مندی از کیفیت محیط زندگی شهروندان داشته است.

خلاصه ماشینی:

"بررسی‌های نشان داد که در سه سطح مورد بررسی(خانه،محله و شهر)هم دربافت جدید و هم در بافت قدیم،بیشترین میزان رضایت‌مندی مربوط به مقیاس شهر و کمترینآن مربوط به وضعیت کیفیت محیط در مقیاس محله‌ها بوده است؛همچنین مشخص شد دربافت جدید بعد اقتصادی-اجتماعی و در بافت قدیم بعد ادراک شده بیشترین تأثیرگذاری را دررضایت‌مندی از کیفیت محیط زندگی شهروندان داشته است. در سطح دوممعیارهای اصلی سازنده‌ی کیفیت محیط در نواحی سکونتی در چهار بعد مدنظر قرار گرفته است؛بعد اقتصادی-اجتماعی،بعد زیست‌محیطی،بعد کالبدی یا ساخته‌شده و سرانجام بعد ادراک شده؛اما نکته‌ای که باید بدان اذعان داشتاین که ابعاد ذکر شده تنها برای سهولت مطالعه و طبقه‌بندی داده‌های به دست آمده صورت گرفته است،در حالی که ابعادمحیط شهری حالتی درهم تنیده دارند و نمی‌توان به طور کامل آنها را از هم جدا کرد. فراوانی پاسخ‌های مربوط به سنجش رضایت‌مندی شهروندان در سه مقیاس خانه،محله و شهر،نشان داد که منازلمسکونی که بخش مهمی از محیط زندگی است،در بافت جدید کیفیت مناسب‌تری نسبت به بافت قدیمی شیراز دارد کهفزونی خانه‌های قدیمی و در حال تخریب در بافت قدیم به این مسئله دامن زده است. میانگین امتیاز عواملشانزده‌گانه‌ی به دست آمده از طریق آزمون رگرسیون برای هر یک از ابعاد چهارگانه‌ی محیط در بافت قدیم،نشان داد کهعواملی که در زیرگروه بعد ادراک شده قرار دارند(تعلق مکانی،سرزندگی،خوانایی و نظم)بیشترین تأثیرگذاری بر کیفیتمحیط زندگی شهروندان را دارند و پس از آن بعد زیست‌محیطی،بعد اقتصادی-اجتماعی و بعد ساخته شده به ترتیبرتبه‌های دوم تا چهارم را به دست آورده‌اند(جدول 4)؛بنابراین با داشتن نیم‌نگاهی به نتایج حاصل از آزمون T فرضیه‌یدوم نیز با اختلاف اندک مورد تأیید قرار می‌گیرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.