Skip to main content
فهرست مقالات

شکل پایدار شهر و عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر میاندوآب)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 177 تا 192)

کلیدواژه ها :

عدالت اجتماعی ،تراکم جمعیت ،شکل شهر ،میاندوآب ،توزیع خدمات

کلید واژه های ماشینی : شهر میاندوآب ، تراکم ، محله ، شکل پایدار شهر ، توزیع خدمات و امکانات شهری ، امکانات شهری در شهر میاندوآب ، تراکم جمعیت ، شکل پایدار شهر و عدالت ، جمعیت ، توسعه‌ی شهری

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر الگوی توسعه‌ی شهری بر نحوه‌ی توزیع خدمات و امکانات شهری در شهر میاندوآب است. بر این اساس، روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است که از مدل های آماری از قبیل ضریب همبستگی و رگرسیون های خطی، غیرخطی، لگاریتمی، وارونه و نمایی در نرم افزار رایانه ای SPSS استفاده شده است. با مبنا قرار دادن تراکم شهری به‌عنوان مشکل توسعه‌ی شهری، شهر میاندوآب دارای توسعه‌ی فشرده شهری است؛ زیرا تراکم خالص شهری 235 نفر در هکتار و تراکم ناخالص 5/62 نفر در هکتار برآورده شده است. همچنین با استفاده از 13 شاخص خدماتی نحوه‌ی توزیع خدمات در 30 محله‌ی شهر بررسی شده است که 2 محله دارای توزیع خدمات کاملا متعادل، 5 محله تقریبا متعادل، 10 محله نیمه‌متعادل و 13 محله نامتعادل در توزیع خدمات بوده اند. برقراری ارتباط آماری بین تراکم خالص جمعیت و z-score توزیع خدمات نشان می دهد که تراکم جمعیت با توزیع خدمات دارای رابطه معناداری نسبی است. به‌گونه‌ای که محله‌هایی با تراکم جمعیتی خیلی بالا، دارای توزیع خدمات کاملا نامتعادل هستند. بنابراین آسیب پذیری توسعه‌ی شهری میاندوآب با معیار قراردادن توزیع خدمات (عدالت اجتماعی) آشکار شد. به همین منظور به الگوی بهینه‌ی تراکم جمعیتی از طریق آزمون آماری مبادرت شده که تراکم جمعیتی 250 نفر در هکتار در هر محله به‌عنوان الگوی توسعه‌ی شهری پایدار تعریف می شود.

خلاصه ماشینی:

"در همین راستا پژوهش حاضر تلاش دارد با معیار قرار دادن تراکم،نحوه‌ی توسعه‌ی شهری شهرمیاندوآب را بررسی و تجزیه و تحلیل‌کرده و سپس چگونگی توزیع خدمات و امکانات شهری را در محله‌های مختلفشهر ارزیابی کند که در نهایت با برقراری ارتباط بین تراکم جمعیت و توزیع امکانات و خدمات،الگوی بهینه‌ای را برایشکل پایدار شهر تعریف نماید. این امر پایدارایشهرها را هرچه بیشتر مورد سؤال قرار داده است و توجه به دیدگاه‌ها و رهیافت‌های اصول توسعه‌ی پایدار را بیش ازپیش ضروری ساخته است(حمت‌نیا و موسوی 1385:37-36)،بنابراین حرکت و رسیدن به پایداری شهرها زمانیمحقق خواهد شد که تخصیص و توزیع خدمات و امکانات میان واحدهای فضایی و اجتماعی شهرها مطابق با نیازهایجمعیتی و مساوات و برابری جغرافیایی صورت گیرد. بحث و یافته‌ها شاخص‌های خدمات شهری مهم‌ترین شاخص‌های مورد استفاده در این پژوهش جهت به دست آوردن عدالت اجتماعی و فضایی در سطح محله‌هایشهر میاندوآب عبارت‌اند از: 1-تعداد مهد کودک )1x( ؛ 2-تعداد دبستان )2x( ؛ 3-تعداد راهنمایی )3x( ؛ 4-تعداد دبیرستان )4x( ؛ 5-خدمات بهداشتی )5x( ؛ 6-خدمات درمانی )6x( ؛ 7-خدمات تجاری )7x( ؛ 8-خدمات ورزشی )8x( ؛ 9-خدمات فضای سبز عمومی )9x( ؛ 10-خدمات اداری )01x( ؛ 11-خدمات مذهبی و فرهنگی )11x( ؛ 12-خدمات حمل‌ونقل دور محله و داخل محله‌ای )21x( ؛ 13-خدمات تأسیسات و تجیهزات محله‌ای )31x( ؛ شناخت اجمالی از تقسیمات کالبدی شهر میاندوآب شهر میاندوآب در جنوب دریاچه‌ی ارومیه واقع شده است. توزیع خدمات و امکاناتبه عنوان ارائه‌کننده عدالت اجتماعی و تراکم جمعیتی به عنوان معیار الگوی توسعه‌ی شهری،برای نیل به شکل پایداری شهری در شهر میاندوآب مورد بررسی قرار گرفته است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.