Skip to main content
فهرست مقالات

نقش گردشگری در توسعه ی اقتصادی بازارچه ی ساحلی شهرستان ترکمن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 111 تا 128)

کلیدواژه ها :

اشتغال ،گردشگری ،توسعه‌ی اقتصادی ،بازارچه‌ی ساحلی ،بندر ترکمن

کلید واژه های ماشینی : گردشگری ، بازارچه ، بازار ، نقش گردشگری در توسعه‌ی اقتصادی ، توسعه‌ی اقتصادی بازارچه‌ی ساحلی ، توسعه‌ی اقتصادی ، توسعه‌ی اقتصادی بازار ، توسعه‌ی اقتصادی بازارچه ی ، جذب ، بازارچه ی ساحلی شهرستان ترکمن

یکی از قلمروهایی که توان جذب سرمایه های داخلی و خارجی و به پیروی از آن، توسعه‌ی اقتصادی را در پی دارد، گردشگری است. بنابراین با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری در توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی جوامع انسانی، به‌ویژه در جوامع کوچک و کم‌برخوردار، وجود یک جاذبه‌ی خاص، می‌تواند سبب جذب گردشگران به منطقه شده و در توسعه‌ی آن مکان موثر واقع شود. پتانسیل مناسب گردشگری ساحلی در شهرستان ترکمن و بازارچه‌های محلی، ازجمله مصادیق جذب گردشگران و توسعه‌ی منطقه ای است. در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی ـ همبستگی استفاده شده است تا از دید شاغلان در بازارچه، تاثیر گردشگری ساحلی در توسعه‌ی بازارچه‌ی اسکله‌ی بندرترکمن مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از منابع اسنادی و مطالعات کتابخانه ای و همچنین با به‌کارگیری پرسشنامه‌ی تدوین‌شده‌ی پژوهشگر، بازدید میدانی و مصاحبه با سازمان های مرتبط و فروشندگان مستقر در بازار، گردآوری شد. این پرسشنامه شامل 9 سوال به‌شیوه‌ی لیکرت و 21 سوال باز بوده است. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها با استفاده از نظرهای گروهی از استادان و پژوهشگران حوزه‌ی مورد نظر و آزمون کرونباخ سنجیده شد که رقم به‌دست آمده (7/0) بیانگر اعتبار مناسب پرسشنامه است. با استفاده از آزمون رگرسیون و استفاده از آزمون های آماری پارامتریک و غیرپارامتریک متناسب با فرضیه‌ی پژوهش، داده‌های به‌دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان از تاثیر مثبت گردشگری در توسعه و رشد فیزیکی، توسعه‌ی اقتصادی بازارچه‌ی ساحلی، اشتغال نیروی انسانی و ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد در منطقه دارد. در انتها نیز الگویی برای توسعه و بهبود گردشگری و درنتیجه، توسعه‌ی اقتصادی بیشتر بازارچه ارائه شده است

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشیاز نوع توصیفی-همبستگی استفاده شده است تا از دید شاغلان در بازارچه،تأثیر گردشگریساحلی در توسعه‌ی بازارچه‌ی اسکله‌ی بندر ترکمن مورد مطالعه و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. بنابراین پژوهش پیش رو در نظر دارد به این سؤال پاسخ دهد که شکل‌گیری وتوسعه‌ی بازارچه‌ی ساحلی،تا چه اندازه تحت تأثیر گسترش گردشگری در منطقه بوده است؟و افزون بر معرفی پتانسیل‌هایگردشگری شهرستان بندر ترکمن،تأثیرگذاری گردشگری در توسعه‌ی بازارچه‌ی ساحلی بندر ترکمن را از دید شاغلان(فروشندگان)بازارچه مورد بررسی قرار دهد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)از آنجا که هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش گردشگری در توسعه‌ی اقتصادی بازارچه‌ی ساحلی بندر ترکمن است،تحلیل یافته‌های حاصل از پیمایش میدانی بیشتر بر آثار اقتصادی تأکید دارد. این یافته‌ها از چهار دیدگاه اصلی قابل توجهاست: الف-ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان براساس جدول،میانگین سنی پاسخ‌دهندگان در حدود 29/16 سال و سابقه‌ی کار 28 درصد از آنها نیز،کمتر از یک سالاست که بیانگر جوانی جمعیت افرادی است که در سال‌های اخیر به فعالیت در بازارچه روی آورده‌اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) د-توسعه‌ی فیزیکی بازار علاقه‌مندی گردشگران بومی و غیر بومی به خرید و گردش در بازارچه که میانگین تعداد پاسخ‌های آنها برابر با 3/94 بوده واز سویی،صنایع دستی منحصر به فرد این منطقه،موجب توسعه‌ی صنایع دستی و توسعه‌ی فیزیکی بازارچه شده است. بنابراین باتوجه به مشکلات موجود در زمینه‌یتوسعه‌ی نقش گردشگری بازارچه‌ی ساحلی بندر ترکمن و پیامدهای اقتصادی منتج از آن،از یک سو و وجود پتانسیل‌هایگردشگری طبیعی و فرهنگی منطقه‌ی مورد مطالعه از سوی دیگر،الگوی زیر برای گسترش و بهبود گردشگری و در نتیجه،توسعه‌ی اقتصادی بیشتر بازاچه ارائه می‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.