Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی کاربرد روش مه پاشی و کاربرد توأم آن با بخاری باغی در مبارزه با سرمازدگی بهاره

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 111 تا 120)

کلیدواژه ها :

خسارت ،سرمازدگی ،بخاری ،روش های فعال و غیرفعال ،مه پاش

کلید واژه های ماشینی : تیمار ، بخاری ، دما ، باغ ، مبارزه با سرما ، مبارزه با سرمازدگی ، کاربرد ، بخاری باغی در مبارزه ، کاربرد روش مه ، مه پاش

به طور کلی دو روش برای حفاظت در مقابل سرما زدگی وجود دارد: فعال و غیرفعال. روش های غیرفعال، بایستی خیلی زودتر از زمان سرمازدگی انجام گیرند، چرا که این روش ها برای مقابله مستقیم با سرمازدگی نیستند، بلکه راه هایی برای اجتناب و دوری از یخبندان هستند. روش های فعال، راه های مبارزه با سرمازدگی اند که بلافاصله قبل از سرمایه زدگی یا در زمان سرمازدگی به کار گرفته می شوند و شامل بخاری های باغی، آبیاری بارانی، ماشین های باد و مانند اینها هستند. در این تحقیق سه روش مبارزه با سرما شامل: مه پاشی، بخاری و بخاری ـ مه پاش با تیمار شاهد مقایسه گردید. برای انجام این مقایسه ابتدا در داخل باغ بادامی به وسعت 20 هکتار سه کرت به ابعاد پنجاه در پنجاه متر انتخاب گردید و در داخل هر کرت یک پناهگاه چوبی مجهز به دمانگار و دماسنج های ماکزیمم و مینیمم قرار داده شد. فاصله ای معادل با پنجاه متر نیز بین کرت ها در نظر گرفته شد. کرت شاهد نیز به فاصله حدود 1000 متر دورتر از این کرت ها و در داخل باغ با شرایط مشابه کرت های تیمار قرار گرفت. به کمک ثبت آمار دما و تجزیه و تحلیل آنها به کمک آنالیز واریانس و مقایسه میانگین ها به کمک آزمون دانت، مشخص گردید که در بین تیمارها تنها تیمار بخاری ـ مه پاش تفاوت معنی داری را با شاهد در سطح 5 درصد نشان می دهد و این خود مبین این نکته است که کاربرد دستگاه مه پاش به تنهایی نتوانسته است نقش زیادی در افزایش دما داشته باشد، به طوری که در بهترین حالت تنها دما به میزان 6/0 درجه سانتی گراد افزایش یافته و به طور متوسط 3/0 درجه دمای هوا را افزایش داده است. بهترین نتیجه زمانی به دست می آید که دستگاه مه پاش در کنار بخاری استفاده شود، به نحوی که افزایش دما در این حالت به 8/1 درجه سانتی گراد نیز رسیده و به طور متوسط حدود 9/0 درجه دمای هوا را افزایش داده است. به منظور کنترل نتایج دیدبانی های فنولوژیکی درصد خسارت سرما بر روی شکوفه ها انجام گرفت که نشان داد کاربرد مه پاش و بخاری در کنار هم بهترین نتیجه را در کاهش خسارت سرما داشته است.

خلاصه ماشینی:

"به کمک ثبت آمار دما و تجزیه و تحلیل آنها به کمک آنالیز واریانس و مقایسه میانگین‌ها به کمک آزمون دانت،مشخص گردید که در بین تیمارها تنها تیمار بخاری-مه‌پاش تفاوت معنی‌داری را با شاهد در سطح 5 درصد نشان می‌دهد و این خود مبین این نکته است که کاربرد دستگاه مه‌پاش به تنهایی نتوانسته است نقش زیادی در افزایش دما داشته باشد،به طوری که در بهترین حالت تنها دما به میزان 0/6 درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و به‌طور متوسط 0/3 درجه دمای هوا را افزایش داده است. تلاش‌های انجام گرفته به منظور شناسایی و مبارزه با سرمازدگی نیز اگرچه شایان توجه است ولی غالبا به شناسایی و بررسی‌های آماری و سینوپتیکی پرداخته است که از آن جمله می‌توان به ارزیابی سینوپتیکی یخبندان‌های فراگیر بهاری در نیمه غرب ایران(عزیزی،1383)،بررسی آماری وقوع سرما و یخبندان‌های بهاره و پاییزه در استان آذربایجان شرقی (کمالی،1384)تعیین احتمال وقوع تجربی و دوره بازگشت حداقل دما در ماه‌های اسفند و فروردین و اردیبهشت در باغ‌های بادام منطقه سامان(کاویانی،1381)،و محاسبه و تجزیه و تحلیل ساعت‌های تداوم یخبندان با استفاده از برنامه‌نویسی به زبان دلفی(حجازی،1384)اشاره کرد. در واقع با توجه به نتایج جدول،مشاهده می‌شود که در بین تیمارها تنها تیمار بخاری-مه‌پاش تفاوت معنی‌داری را با شاهد در سطح 5 درصد نشان می‌دهد و این مبین آن است که استفادها ز دستگاه مه‌پاش و بخاری به تنهایی نتوانسته است نقش زیادی در افزایش دما داشته باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.