Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژی در کیفیت سنگ دانه ها در حوضه ی آبخیز خرم آباد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 69 تا 82)

کلیدواژه ها :

خرم‌آباد ،لندفرم‌های ژئومورفولوژی ،فرایندهای ژئومورفولوژی ،مقاومت فشاری تک‌محوری ،سنگ‌دانه

کلید واژه های ماشینی : ژئومورفولوژی ، مصالح ساختمانی ، نقش اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژی ، مقاومت ، سایش ، واریزه‌ها ، هوازدگی ، کیفیت سنگ‌دانه‌ها در حوضه‌ی خرم‌آباد ، خرم‌آباد ، کیفیت

لندفرم‌ها و فرایندهای ژئومورفولوژی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در حجم، پراکندگی و کیفیت مصالح ساختمانی، به‌ویژه سنگ‌دانه‌ها هستند. حوضه‌ی مورد مطالعه در شمال شهرستان خرم‌آباد و بخشی از واحد ساختمانی زاگرس چین‌خورده به‌شمار می‌رود. هدف این پژوهش، بررسی نقش اشکال و فرایند های ژئومورفولوژی در مکان‌یابی و کیفیت سنگ‌دانه‌ها در حوضه‌ی خرم آباد است. برای دست‌یابی به این هدف، نخست لندفرم‌ها و فرایندهای ژئومورفولوژی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای کویک‌برد و مطالعات میدانی منطقه شناسایی شد. لندفرم‌هایی مانند واریزه‌ها، مخروط‌افکنه‌ها ی جدید و قدیم، بستر های رودخانه‌ای جدید و قدیم مقادیر زیادی مواد هوازده و خردشده دارند که می‌توانند به‌عنوان مصالح ساختمانی استفاده شوند. برای بررسی کیفیت و مقاومت سنگ‌دانه‌ها، سه آزمایش مقاومت به سایش، مقاومت فشاری تک‌محوری و ارزش ضربه‌ای انجام شد. آزمایش سایش لس‌آنجلس برای دو نمونه‌ی 30 کیلویی از بستر قدیم و جدید رودخانه‌ی خرم‌آباد انجام شد. برای بررسی مقاومت فشاری سنگ‌دانه‌ها، آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری به‌روش (D2938 : ASTM) در واریزه‌ها، مخروط‌افکنه‌های جدید و قدیم انجام شد. برای انجام آزمایش ارزش ضربه‌ای، 10 نمونه از سنگ‌دانه‌ها در لندفرم‌های واریزه، بستر‌های رودخانه‌ای جدید و قدیمی، مخروط‌افکنه‌های جدید و قدیمی، برداشت و بر اساس استاندارد BS-812 و با استفاده از الک شماره‌ی 8، میانگین ارزش ضربه‌ای در هر لندفرم به‌دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که واریزه‌ها، مخروط‌افکنه‌های قدیم و جدید و بستر‌های رودخانه‌ای جدید و قدیم، مصالح ساختمانی با مقاومت مناسبی دارند. با وجود این، مقاومت سنگ‌دانه‌ها در واریزه‌ها نسبت به دیگر لندفرم‌ها بالاتر است. همچنین مخروط‌افکنه‌های قدیمی با توجه به تاثیر فرایند هوازدگی، مقاومت کمتری نسبت به مخروط‌افکنه‌های جدید دارند.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به رابطه‌ی تنگاتنگ شکل و فرایند در ژئومورفولوژی،بررسی فرایندهای ژئومورفولوژی مانند هوازدگی،میزان فرسایش و انتقال مواد آواری،تخریب فیزیکی و شیمیایی و همچنین عوامل زمین‌ساختی و تحولاتژئومورفولوژیکی،نقش بسیار مهمی در تشکیل پراکندگی و کیفیت سنگ‌دانه‌ها و مصالح ساختمانی دارند. در این پژوهش،برای بررسی کیفیت سنگ‌دانه‌ها،آزمایش‌های مقاومت به سایش(تست لس‌آنجلس)،مقاومت فشاری تک‌محوری و ارزش ضربه‌ای سنگ‌دانه‌ها در لندفرم‌های واریزه،مخروطافکنه‌یجدید و قدیم و بسترهای رودخانه‌ای انجام شد. مخروطافکنه‌ها در قسمت‌های جنوبی منطقه‌ی مورد مطالعه قرار دارند که بعضی از آنها جدید و بعضی قدیمیهستند با وجود اینکه مخروطافکنه‌ها منابع مناسبی از سنگ‌دانه را تشکیل می‌دهند(لانگر و همکاران،2004:20؛لیندزی و ملیک{o1o}،2002:1)،تفاوت در میزان هوازدگی در سطح مخروطافکنه‌های قدیمی و جدید براساس شاخص‌هایمیزان هوازدگی،ایجاد حفره‌های کارستیکی،ورنی سنگ‌ها و زمینه‌ی رنگ مخروطها در تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شد. kcileM dna yesdniL o} (به تصویر صفحه مراجعه شود) آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری در واریزه‌ها و مخروطافکنه‌های جدید و قدیم انجام شد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج آزمایش ارزش ضربه‌ای(جدول شماره‌ی 3)نشان می‌دهد که میانگین مقاومت به ضربه،براساس الک شماره‌ی 8در واریزه،بسترهای رودخانه‌ای جدید،بسترهای رودخانه‌ای قدیمی،مخروطافکنه‌های جدید و مخروطافکنه‌های قدیمی،به ترتیب 11/05،11،11/95،13/2 و 13/8 درصد است که نشان‌دهنده‌ی کیفیت خوب تمامی نمونه‌ها در لندفرم‌هایمورد مطالعه است. به منظور بررسی نقش درجه‌یهوازدگی در کیفیت سنگ‌دانه‌ها،سه آزمایش مقاومت به سایش(تست لس‌آنجلس)،مقاومت فشاری تک‌محوری و ارزشضربه‌ای سنگ‌دانه‌ها در لندفرم‌های منطقه انجام شد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی مقاومت به سایش نمونه‌ها نشان می‌دهد که نمونه‌های آزمایش شده در بسترهای رودخانه‌ای جدید و قدیم،سایش کمی داشته و در نتیجه،مقاومت خوبی به عنوان سنگ‌دانه دارند. Y. J,miK yranretauQ,tnempoleveD dna noitarolpxE secruoseR lairtsudnI lanoitaN eht ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.