Skip to main content
فهرست مقالات

پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از روش نوین مگنتومتری برگ های درختی گستره ی شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 93 تا 108)

کلیدواژه ها :

تهران ،آلودگی هوا ،پذیرفتاری مغناطیسی ،برگ درختان

کلید واژه های ماشینی : آلودگی هوا ، پهنه‌بندی آلودگی هوا با استفاده ، پذیرفتاری مغناطیسی ، شهر تهران ، میزان پذیرفتاری مغناطیسی ، پهنه‌بندی میزان آلودگی هوا ، گونه‌ی توت بیشترین جذب آلودگی ، پهنه‌بندی پذیرفتاری مغناطیسی گونه‌ی توت ، گونه‌ی توت ، پهنه‌بندی پذیرفتاری مغناطیسی گونه‌ی کاج

آلودگی هوا از پیامدهای فعالیت بشر، به‌ویژه در قرن بیستم است که آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر انسان و محیط پیرامون آن دارد. شهر تهران یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری که 120 روز از سال با یک یا چند مورد از آلاینده های اصلی آلوده است. در این پژوهش با استفاده از روش نوین پذیرفتاری مغناطیسی و جمع‌آوری نمونه از سه گونه‌ی درختی موجود در خیابان‌های شهر تهران، به پهنه‌بندی میزان آلودگی هوا در مناطق بیست‌ودوگانه‌ی شهر تهران اقدام شد. نمونه‌های برگی سه گونه توت (Morus alba)، زبان گنجشک (Fraxinus excelsior) و کاج تهران (Pinus eldarica)، از 100 نقطه واقع در مناطق بیست‌ودوگانه‌ی شهر تهران جمع‌آوری شد و پس از خشک‌کردن برگ‌ها، میزان پذیرفتاری مغناطیسی در آنها اندازه‌گیری شد و درنهایت با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده، به پهنه بندی آلودگی هوا در کل شهر تهران پرداخته شد. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می دهد که مناطق واقع در جنوب‌شرق تهران، از آلوده‌ترین مناطق به‌شمار می آیند. در بین مناطق بیست‌ودوگانه، منطقه های 14 و 15 آلوده ترین مناطق تشخیص داده شدند. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، گونه‌ی توت بیشترین جذب آلودگی را در بین گونه های بررسی شده داشته است. گفتنی است که نتایج به‌دست‌آمده از پهنه‌بندی مگنتومتری گستره‌ی شهر تهران با نتایج مطالعات پیشین در مورد پهنه‌بندی گاز مونواکسیدکربن و همچنین جهت بادهای غالب در فصل پاییز همخوانی کامل دارند. به‌طوری که متوسط بالاترین میزان پذیرفتاری در سامانه‌ی بین‌المللی در گونه‌ی توت بوده و مقدار آن برابر (10-6 m3 kg) 498 است.

خلاصه ماشینی:

"همچنین در سال 2003،مورینو و همکاران از هردو خاصیت پذیرفتاری مغناطیسی-که با حرف کاپا )k( نمایش داده می‌شود-و MRI ،1گرد و غبارهای نشست کرده روی برگ‌های درختان پهن‌برگی چون،بلوط همیشه سبز و چنار را برای تهیه‌ی نقشه‌ی آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه در شهر رم ایتالیا استفاده کردند. nometsillaC &%08114TJPG081G% از پژوهش‌های دیگر انجام شده در این زمینه،مطالعه داویلا و همکاران در سال 2006 بود که به تهیه‌ی نقشه‌ی آلودگی گرد و غبارهای شهری با استفاده از خواص مغناطیسی برگ‌های گونه acinapsih sunatalP پرداختند و بیان کردند که ذرات مغناطیسی در سطح برگ‌ها،به صورت اکسیدهای آهن کروی شکل با قطر )mu 01-5( ،ذرات مخلوط با ترکیبات آهن‌دار )mu05-01( هستند و حد اکثر میزان پسماند مغناطیسی بستگی به مسافت از منابع تولیدکننده‌ی آلاینده‌ها دارند؛یعنی نزدیکی به مراکز آلاینده‌ای چون کشتی‌سازی‌ها،بندرگاه‌ها و ترافیک جاده‌ای،تأثیر به سزایی در میزان آن دارد. همچنین مورینو و همکاران درسال 2003 با مطالعه‌ی بررسی آلودگی هوای شهر رم با استفاده از خواص مغناطیسی برگ‌های گونه‌های بلوط همیشه سبز و چنار،نشان دادند که در اطراف حاشیه‌ی جاده‌ها و همچنین در حومه‌ی بزرگراه‌ها،میزان و غلظت مواد مغناطیسی و همچنین اندازه‌ی ذرات بزرگتر از جاهای دیگر است و کاهی اندازه‌ی ذرات در اثر افزایش فاصله از جاده‌ها،نشان داد که خواص مغناطیسی،بستگی کامل به گازهای منتشر شده از وسایل نقلیه دارد و بیان کردند که با استفاده از نقشه‌ی ایجاد شده،می‌توان به رده‌بندی وضعیت کیفیت هوا در مناطقی با آلودگی مختلف پرداخت."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.