Skip to main content
فهرست مقالات

داده کاوی گردش های جوی برای بررسی نقش الگوهای بندالی در ایجاد بارش های شمال شرق ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 109 تا 126)

کلیدواژه ها :

داده کاوی ،بارش های شدید و متوسط ،گردش های جوی ،الگوی ناوه ،شاخص بندالی

کلید واژه های ماشینی : بارش ، الگوی بندالی ، بررسی نقش الگوی بندالی ، الگوی بندالی در وقوع بارش‌های ، شمال شرق ایران ، بارش‌های شدید ، نقش الگوی بندالی در وقوع ، الگوهای بندالی در ایجاد بارش ، الگوهای بندالی هم‌زمان با بارش ، شدت

بررسی نقش الگوی بندالی در وقوع بارش‌های شمال‌شرق ایران، هدف اصلی مطالعه‌ی پیش رو است. برای این کار از میان داده های روزانه ی بارش 20 ایستگاه همدیدی، اقلیمی و باران سنجی منطقه‌ی مورد مطالعه، رخدادهای بارشی با شدت متوسط و زیاد بر اساس معیار تعیین شده، بین دوره ی زمانی 11 ساله (1995- 2005) شناسایی و ویژگی های آنها در مقیاس های زمانی متفاوت بررسی شد. در ادامه با استفاده از داده های ارتفاع ژئوپتانسیل سطح 500 هکتوپاسکال، گردش‌های جوی در دو مقیاس همدید و نیمکره ای، به‌ترتیب با دو روش چشمی و کمی شناسایی و ویژگی های آماری آنها با استفاده از روش های آماری استخراج و تجزیه و تحلیل شدند. واکاوی آماری گردش‌های جوی در مقیاس همدید، بازگو کننده‌ی این واقعیت است که (مطابق انتظار)، تنها الگوی همدیدی هم‌زمان با بارش‌های شمال‌شرق کشور ـ خواه شدید و خواه متوسط ـ الگوی ناوه بادهای غربی است. نتایج حاصل از تفکیک الگوی بندالی از گردش‌های جوی دیگر بر اساس روش کمی مربوطه و مطالعه‌ی ویژگی های آماری آنها نیز، بر نقش انکارنکردنی الگوهای بندالی در ایجاد بیش از نیمی از (کمابیش 65 درصد) رخداد های بارشی منطقه (شامل بارش متوسط و شدید) از طریق تاثیر در ایجاد و مکان‌گزینی الگوی همدیدی یادشده تاکید دارد. از نظر توزیع مکانی، الگوی بندالی اطلس و غرب اروپا دارای بیشترین فراوانی در هم‌زمانی با بارش‌های شدید و متوسط است. از نظر توزیع زمانی نیز، عمده فعالیت الگوهای بندالی، به بارش شدید در اواخر دوره‌ی سرد سال و فصل بهار منجر شده، در حالی‌که الگوهای بندالی هم‌زمان با بارش متوسط به‌طور عمده در دوره‌ی سرد سال رخ می دهند.

خلاصه ماشینی:

"نتایج حاصل از تفکیک الگوی بندالی از گردش‌های جوی دیگر براساس روش کمی مربوطه و مطالعه‌ی ویژگی‌های آماری آنها نیز،بر نقش انکار نکردنی الگوهای بندالی در ایجاد بیش از نیمی از(کمابیش 65 درصد) رخدادهای بارشی منطقه(شامل بارش متوسط و شدید)از طریق تأثیر در ایجاد و مکان گزینی الگوی همدیدی یاد شده تأکید دارد. از آنجا که هدف این مطالعه بررسی بارش شدید و متوسط منتج از الگوهای همدیدی و بزرگ مقیاس است،معیار دیگری نیز به تعیین روزهای دارای بارش با شدت متوسط و زیاد(برای لحاظ شدن بعد مکانی مطالعات)،افزوده شده است. یافته‌های تحقیق در این مطالعه به دلیل کوتاه‌نویسی،چگونی شناسایی الگوی بندالی و تأثیرگذاری آن بر الگوهای همدیدی در دو رخداد 4 مارس 1996 و 27 فوریه 2003،به تربیت به عنوان نمونه‌های بارش شدید و متوسط مورد بررسی قرار می‌گیرند. هرچند که الگوی ناوه دارای تفاوت‌هایی از جمله میزان عمق و نفوذ آن به عرض‌های پایین،به هنگام وقوع بارش‌های شدید نسبت به بارش‌های متوسط است،اما این تفاوت‌ها موضوع این مطالعه نبوده و هدف اصلی تعیین شده،بررسی نقش الگیو بندالی در شکل‌گیری و همچنین استقرار امواج غربی منجر به بارش روی دو استان خراسان رضوی و شمالی است. این الگوها از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج آن به اختصار در زیر آمده است: -فراوانی متوسط 65 درصدی الگوی بندالی در وقوع بارش‌های با شدت متوسط و زیاد،نشان از آن دارد که بارش در منطقه‌ی مورد مطالعه،به‌طور عمده از طریق الگوهای ناهنجار جو شکل می گیرند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.