Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل جنسیتی از درک آثار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستاهای کن - سولقان در شمال غرب تهران)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 25 تا 44)

در جامعه جنسیتی شده ای که زندگی می کنیم، مردان و زنان نگرش ها و انتظارات متفاوتی دارند که از تجارب زیستی آنها نشات می گیرد. در پژوهش حاضر، تلاش می شود با تکیه بر تحلیل جنسیتی، نحوه درک آثار گردشگری در بین زنان و مردان مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش، پیمایشی- توصیفی بوده و داده ها با پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. جامعه آماری، زنان و مردان ساکن در هفت روستای گردشگری دهستان سولقان هستند. از مجموع 560 خانوار، 250 خانوار در گردشگری فعال بوده اند که طبق جدول کرجسی و مورگان، 158 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. از بین خانوارهای مذکور، با 108 مرد و 50 زن که در گردشگری فعالیت داشتند، مصاحبه شد. طبق نتایج پژوهش، در خصوص درک آثار گردشگری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، بین نظرهای زنان و مردان همگرایی وجود دارد و در درک آثار زیست محیطی و نگرش آنان در موفق عمل کردن گردشگری، بین نظرهای شان واگرایی وجود دارد. همچنین گردشگری به دلیل ماهیت ارتباطی که دارد، موجب کسب آگاهی بیشتر زنان و افزایش ارتباطات اجتماعی آنان شده است، ولی به کاهش نابرابری های جنسیتی و جلب مشارکت عملی آنها در فعالیت های مربوطه منجر نشده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.