Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و سنجش ویژگی های کارآفرینی دهیاران و تأثیر مهارت های فنی و حرفه ای بر آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 107 تا 126)

برای انجام فعالیت های کارآفرینانه، به مجموعه وسیعی از مهارت ها نیاز است. مهارت های فنی و حرفه ای، برای موفقیت در فرایند کسب و کار، ضروری هستند. مهارت های فنی کارآفرینان موفق، فراتر از تولید کالا یا خدمات متعارف در بازار هستند. هدف اصلی مقاله حاضر، سنجش ویژگی های کارآفرینی و تاثیر مهارت فنی و حرفه ای بر آن در دهیاران به عنوان مدیران جدید روستایی است. یافته های پژوهش های اخیر نشان داده است که ویژگی های رفتاری کارآفرینان، از تنوع بسیاری برخوردار است. با توجه به تنوع ویژگی های مذکور، چهار مورد انتخاب شد و پرسشنامه پژوهش در بین 76 نفر از مدیران روستایی (دهیاران) روستاهای شهرستان میاندوآب توزیع گردید و یافته های آن مورد تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج پژوهش، نمره دهیاران در سه ویژگی، بیش از متوسط نظری (5/2) است و از شدت قوی برخوردار است. آنها در ویژگی دیگر نیز ضعف دارند و در مجموع، دهیاران مورد بررسی، از میانگین کارآفرینی بیشتر از حد متوسط (3) برخوردارند. همچنین با سنجش تاثیر دو متغیر سن و تحصیلات (متغیرهای زمینه ای) و مهارت فنی و حرفه ای و تمایل به راه اندازی کسب و کار به صورت ترکیب دومتغیری، مشخص گردید که متغیرهای ترکیبی تحصیلات- مهارت فنی و حرفه ای و تحصیلات- تمایل به راه اندازی کسب و کار، بر میزان کارآفرینی دهیاران تاثیر ندارند، لیکن ترکیب متغیر سن- مهارت فنی و حرفه ای و سن- تمایل به راه اندازی کسب و کار با کارآفرینی دهیاران، رابطه معنی دار دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.