Skip to main content
فهرست مقالات

شکل نوین پیشنهادی برای شناسه های کتابشناسی ملی ایران

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 29 تا 35)

کلیدواژه ها :

کتابشناسی ملی ایران ،قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن ،فهرست نویسی توصیفی ،فهرست نویسی سطح اول ،فهرست نویسی سطح دوم ،فهرست برگه ،سطح توصیف ،قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن ،فهرستنویسی توصیفی ،فهرستنویسی سطح اول ،فهرستنویسی سطح دوم ،فهرستبرگه

کلید واژه های ماشینی : کتابشناسی ملی ایران ، فهرست ، قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن ، شناسه‌های کتابشناسی ملی ایران ، برگه‌های فهرست کتابخانة ملی ، فهرست‌نویسی ، کتابخانه‌ها ، سطح توصیف ، فهرست برگه ، کتابشناسی مل‍ی ایران

در این نوشته به عناصر مندرج در 3 سطح توصیف فهرستنویسی «قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن» اشاره گردیده و نشان داده شده که کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در فهرستنویسی کتاب‌های فارسی گاه از سطح دوم و گاه از برخی عناصر سطح سوم استفاده کرده است. چون برگه‌های فهرست کتابخانة ملی در همة انواع کتابخانه‌ها مورد استفاده است. مؤلف شیوه‌ای نوین و در عین‌حال ساده برای فهرستنویسی در سطح اول و دوم پیشنهاد کرده که در انواع کتابخانه‌ها می‌تواند کاربرد داشته باشد

خلاصه ماشینی:

"ir نمایه می شود) شماره نشریه: 25 _ شماره اول ، جلد 7 پدیدآور: دکتر مرتضی کوکبی مترجم: چکیده در این نوشته به عناصر مندرج در 3 سطح توصیف فهرستنویسی «قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن» اشاره گردیده و نشان داده شده که کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در فهرستنویسی کتاب‌های فارسی گاه از سطح دوم و گاه از برخی عناصر سطح سوم استفاده کرده است. در این تحقیق که بر روی 1412 فهرستبرگة مندرج در شماره 57 (نیمه او‌ل 1365) کتابشناسی ملی ایران انجام گردید مشخص شد که در 9/17 درصد از فهرستبرگه‌ها، عنوان فرعی وجود دارد که نشان می‌دهد حد‌اقل در این تعداد، از نخستین سطح توصیف استفاده نشده است. مثال زیر، این نکته را روشن می‌کند: در مورد جزوه‌ها نیز که 6/1 درصد از مدارک فهرست‌شده در همین شماره از کتابشناسی ملی را تشکیل می‌دهند و بدون سرعنوان‌های موضوعی و شماره‌های رده‌بندی، فهرستنویسی می‌شوند نیز از هیچ‌یک از این سطوح توصیف استفاده نشده؛ درحالی که به راحتی می‌توان از نخستین سطح توصیف برای آن‌ها استفاده کرد. نمونة زیر از کتابشناسی ملی ایران، اگرچه مربوط به یک فرهنگ مهندسی ژنتیک است و منطقا باید در یک کتابخانة تخص‍صی مورد استفاده قرار گیرد، اما در این‌جا برای مثال آورده شده و می‌تواند نشان دهد که تغییر در سطوح توصیف، تا چه اندازه می‌تواند در نیروی انسانی، بودجه، و زمان صرفه‌جویی نماید: در برگه‌دان سن‍تی کتابخانه، برای فهرستبرگة تصویر شماره 7 می‌باید هشت فهرستبرگة دیگر (بدون فهرستبرگة مادر که در تصویر دیده می‌شود) تولید کرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.