Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سطوح رضایتمندی استفاده کنندگان از منابع موجود در کتابخانه های عمومی

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 43 تا 49)

کلیدواژه ها :

رضایتمندی ،استان اردبیل ،کتابخانه های عمومی ،مجموعه سازی ،مجموعه‌سازی ،کتابخانه‌های عمومی

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل ، بررسی سطوح رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان ، میزان رضایت ، سطوح رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان از منابع ، مجموعة کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل ، نمین ، اطلاعات ، استان ، بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان ، میزان رضایت از منابع کتابخانه‌ها

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از مجموعة کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل براساس متغیرهایی از قبیل شهر، شغل، مدرک تحصیلی، جنسیت، سن و غیره انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة افراد دارای کارت عضویت از کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل در سال 1382 با برآورد تقریبی 9421 نفر بوده است. پژوهش نشان داد که میزان رضایت از منابع کتابخانه‌ها در برخی از شهرهای استان از جمله مشگین‌شهر، گرمی، نیر و خلخال پایین‌تر از حد متوسط استانی است. همچنین در دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از فوق دیپلم، میزان رضایت نسبتا پایین است. کارمندان دارای بیشترین و دانشجویان دارای کمترین میزان رضایت هستند. در بین گروه‌های مختلف تحصیلی، گروه تحصیلی راهنمایی دارای بیشترین و گروه‌های با سطوح تحصیلی لیسانس و بالاتر دارای کمترین میزان رضایت هستند. در بیشتر موارد تفاوت معناداری بین میزان رضایت گروه‌های مختلف مشاهده نشد

خلاصه ماشینی:

"شاخص‌های آماری میزان رضایت از منابع کتابخانه‌ها در سطوح مختلف متغیرها ردیف متغیر مستقل سطوح متغیر میانگین خطای معیار انحراف استاندارد واریانس دامنه نمره‌ها حداقل نمره‌ حداکثر نمره 1 جنسیت مرد زن 87/58 15/60 92/0 77/0 89/10 59/10 80/118 25/112 43 47 38 35 81 82 2 شهر اردبیل مشکین‌شهر خلخال پارس‌آباد گرمی کوثر نیر نمین بیله‌سوار 52/60 90/55 66/57 62 27/56 64 66/56 87/65 28/59 89/0 37/1 93/1 97/1 15/3 69/2 70/2 62/1 82/3 17/10 06/11 05/12 82/10 47/10 51/5 37/9 95/7 12/10 49/103 46/122 43/145 17/117 81/109 48/72 87/87 33/63 57/102 47 44 43 43 35 23 28 40 26 35 35 38 38 42 52 42 40 44 82 79 81 81 77 75 70 80 70 3 شغل دانش‌آموز دانشجو کارمند سایر طبقات 83/60 93/56 61 58 84/0 31/1 97/1 23/1 87/10 13/10 11 39/10 24/118 75/102 13/121 14/108 46 46 40 45 36 35 38 35 82 81 78 80 4 سن 20-11 30-21 40-31 50-41 60-51 34/60 04/58 20/55 59 70 69/0 24/1 01/3 - - 61/10 73/10 66/11 - - 70/112 33/115 02/136 - - 47 43 37 - - 35 35 38 59 70 82 78 75 59 70 5 تحصیلات ابتدایی راهنمائی دبیرستان دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق‌لیسانس و بالاتر 50/62 41/67 10/62 06/59 18/55 56/57 62 50/6 81/2 10/1 82/0 82/1 09/2 10 19/9 74/9 68/6 79/10 30/10 44/11 14/14 50/84 99/94 83/93 54/116 16/106 08/131 200 13 30 41 47 73 38 20 59 51 38 35 35 38 52 69 81 79 82 78 76 72 6 محل سکونت روستا شهر 70/60 5/59 35/2 61/0 7/9 78/10 09/94 27/116 39 47 38 35 77 35 7 دفعات مراجعه 5-1 10-6 15-11 20-16 21 و بالاتر 44/62 81/56 95/59 64/59 65/59 81/3 87/2 20/2 34/1 72/0 45/11 50/11 11/10 88/9 94/10 27/131 42/132 34/102 77/97 69/119 37 39 40 45 47 42 40 38 36 35 79 79 78 81 82 8 درآمد به تومان تا 100000 100000 تا 200000 200000 تا 300000 300000 و بالاتر 34/60 69/58 06/59 39/63 25/1 93/0 16/1 70/1 17/10 04/. با توجه به نتایج به‌دست آمده از پژوهش، میزان رضایت از منابع کتابخانه‌ها در برخی از شهرهای استان از جمله مشگین‌شهر، گرمی، نیر و خلخال پایین‌تر از حد متوسط استانی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود تمهیدات لازم به منظور غنی‌سازی منابع یا افزایش خدمات کارکنان در کتابخانه‌های این شهرها بر اساس نیازمندی‌های اطلاعاتی فراهم شود و علت پایین‌بودن میزان رضایت، به صورت مفصل و در پژوهش دیگری بررسی شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.