Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملی اطلاعات علمی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 85 تا 105)

کلیدواژه ها :

ثبات مدیریت ،مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ،دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور ،کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی ،فاصله فیزیکی از مرکز ،استقلال سازمانی مدیر ،تخصص مدیر ،فناوری و آموزش

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، کارکنان ، مدیران ، موفقیت مدیران مراکز ملی اطلاعات ، سازمان ، مراکز ملی اطلاعات علمی ، مدیریت ، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ، فناوری ، عوامل مؤثر بر موفقیت مدیر

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدیر و سازمان متبوع او، زمینه‌های لازم را برای پیشرفت سازمان فراهم می‌سازد. در پژوهش حاضر، با تکیه بر روشهای کتابخانه‌ای و پیمایشی و با استفاده از یافته‌های تحقیقات مرتبط و همچنین با انجام مطالعات کمّی بر روی سه مرکز ملّی اطلاعات علمی در ایران، تاثیر پنج عامل «ثبات مدیریت»، «فاصلة فیزیکی سازمان از مرکز»، «استقلال سازمانی مدیر»، «ارتباط تخصص مدیر با اهداف سازمان» و «استفاده از فناوری در امور آموزش کارکنان (تاثیر فناوری)» مورد مطالعه قرار گرفته‌ است. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های کمّی تحقیق، از آزمون تحلیل واریانس، شفه و همچنین همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد هر یک از پنج عامل مذکور به صورت مجزّا و همچنین به صورت ترکیبی، در موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی ایران موثرند و بین این عوامل همبستگی نیز وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"مجموعة سؤالهای این پرسشنامه، در راستای پاسخگویی به پرسش اساسی زیر قرار داشت: «به نظر مدیران ارشد و کارکنان این مراکز، در سالهای گذشته، کدام ویژگی یا ترکیبی از کدام ویژگیهای ثبات مدیریت، فاصلة فیزیکی سازمان متبوع به واحد فرادست، استقلال نسبی مدیر در طراحی و اجرای برنامه‌هایی برای بالندگی کارکنان، تخصص مدیردر حوزة کاری مورد نظر و به کارگیری فناوری اطلاعات، در موفقیت این مراکز برای رسیدن به اهداف اصلی سازمان مؤثر بوده است؟» در جدول 1، یافته‌های توصیفی حاصل از نظرهای مدیران و کارکنان سه مرکز مورد مطالعه، در خصوص تأثیر پنج عامل «ثبات سازمانی»، «دوری یا نزدیکی به مرکز»، «داشتن استقلال و اختیار»، «تخصص مدیر سازمان» و «فناوری اطلاعات» بر موفقیت این مراکز در رسیدن به هدفهای اصلی سازمان، ارائه شده است. نتایج آزمون شفه برای «تأثیر دوری یا نزدیکی به مرکز بر موفقیت سازمان» نام مرکز فراوانی گروه‌های فرعی بر اساس آلفای 05/0 1 2 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران 49 05/4 دفتر فناوری اطلاعات و شبکة علمی کشور 39 14/4 کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز 53 52/4 Sig. 31/0 000/1 جدول 5 بیانگر نظرهای مدیران و کارکنان سه مرکز مورد مطالعه در خصوص «تأثیر استقلال مدیریت بر موفقیت سازمان» است. نتایج آزمون شفه برای «تأثیر استقلال مدیریت بر موفقیت سازمان» نام مرکز فراوانی گروه‌های فرعی بر اساس آلفای 05/0 1 2 3 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران 49 18/3 دفتر فناوری اطلاعات و شبکة علمی کشور 39 41/3 کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز 53 27/4 Sig. 000/1 000/1 000/1 این در حالی است که مدیران و کارکنان «پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران» در خصوص تأثیر استقلال مدیریت بر موفقیت سازمان نیز کمترین نمره را اختصاص داده‌اند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.