Skip to main content
فهرست مقالات

سیاره ای شدن جهان و جامعه

نویسنده:

مترجم:

(13 صفحه - از 17 تا 29)

کلیدواژه ها :

سیاره‌ای شدن جهان ،مدل نظام جهانی ،مدل فرهنگ جهانی ،مدل نظام سیاره‌ای

کلید واژه های ماشینی : شهر، کلان‌شهرها، کلان‌شهرهای کشورهای در حال توسعه، آلودگی، اتومبیلها، جهان، شهرهای کشورهای در حال توسعه، توسعه، مکزیکوسیتی، آلودگی هوا

در این مقاله سیاره‌ای شدن جهان از چهار دیدگاه مختلف که هر یک از آنها نیز طرفدارانی دارد مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف هر یک به تفصیل بررسی شده است.همچنین به سه مسئلهء مرتبط با این موضوع،یعنی‌ شهرهای جهانی،جهانی شدن و جنسیت،و تغییرات زیست محیطی در سطح جهان از دیدگاه جامعه‌شناسی پرداخته‌ شده است. از آنجا که فرایند سیاره‌ای شدن جهان تمامی کشورها و مردم جهان را به شکلهای گوناگون تحت تأثیر قرار می‌دهد و کشور ما نیز در این میان استثنا نیست،ترجمهء این مقاله را برای انتشار در مجلهء مدیرساز سودمند یافتم.

خلاصه ماشینی:

"حاکی از آن است که سیستمهای حمل و نقل سریعدر بهبود جابه‌جایی مردم نقش مؤثری داشته است،با این حال برای مقابله با راه‌بندان و ترافیک سنگیندر شهرهای مورد مطالعه کار زیادی انجام نشدهاست. نهاده‌های مدیریت شهر به طور عام کلانشهرها در حال رشد سریع جمعیتیو گسترش فعالیتهای اقتصادی هستند و روشناست که هردو توسعه دارای تبعات فضایی استکه به نوبۀ خود مرزهای شهری را تغییر و گسترشمی‌دهند و این به مفهوم گسترش فزاینده از مراکز بهسوی مناطق اطراف کلانشهر است. که به کرات سیاستهای اجرا شده در دیگر شهرهامورد تقلید قرار گرفته[1]و این در حالی است کهاکثر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشورهای در حالتوسعه در اروپا یا امریکا آموزش دیده‌اند و درتطبیق و سازگاری دانسته‌ها و راهبردای خود بهشرایط شهرهای کشورهای در حال توسعه مشکلدارند. عنصر دیگر بینش آیندۀ متصور است که آن هم دو جزء دارد:یکی هدف خطیر و دیگری توصیف روش هدفخطیر مستلزم شهامت و تهور است که می‌تواند به عنوان عامل اصلی برای تلفیق تلاشها به کار رود. ارزشهای اصلی ارزشهای اصلی،معتقدات اساسی و پایدار سازمانو مجموعه‌ای کوچک از اصولی است که شرکت راراهنمون می‌شود بدون آنکه خاص زمان یا دوره‌ایمعین باشد و یا مستلزم توجیه برونی باشد زیرابرای کسانی که در داخل سازمان هستند ارزش واهمیت ذاتی دارد. یک شرکتممکن است شیوۀ عملکرد و استراتژی کسب و کارخود را در گرو این صفات قرار دهد،بدون آنکه آنرا در جوهر اصلی خود داشته باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.