Skip to main content
فهرست مقالات

نقشهای مدیریتی، بررسی آرا و ارائه یک نظریه جدید

نویسنده:

(14 صفحه - از 54 تا 67)

کلیدواژه ها :

رفتار مدیران ،فعالیتهای مدیریتی ،نقشهای مدیریتی ،عملیات مدیریتی

کلید واژه های ماشینی : مدیران، اقتصادی، رفتار، رشد، فقر، توسعه، آموزش و پرورش، دولت، رشد اقتصادی، کاهش فقر

الگوهای رفتاری،از مهمترین موضوعات مورد توجه اندیشمندان و محققان معاصر است.یک مدل‌ رفتار-مدیریتی کارساز،زیربنای مباحثی همچون«روشهای اثربخش توسعهء مدیران»،«شرایط احارز پستهای کلیدی‌ مدیریت»،«خصوصیات مدیران موفق»و...به شمار می‌آید.در این مقاله،نتایج کار بر روی طراحی یک الگوی رفتاری‌ جدید،با عنوان«مدل سه‌لایه‌ای رفتار مدیران»ارائه می‌شود.طی این تحقیق،آرای متقدمان کلاسیک(تیلور،فابول، گیولیک،کونتز و دیگران)به همراه نظریات رفتار مدیریتی جدید(مینتزبرگ،کویین،لوتانز و یوکی)مطالعه و بررسی‌ شده و بر مبنای یک روش استنتاجی،نظریهء جدید شکل گرفته است.در این نظریه،علاوه بر طبقه‌بندی و تبیین ارتباطات‌ سطحهای مختلف رفتار-مدیریتی،به مفهوم جدیدی در رفتار مدیران که«پاسداری از ارزشهای اعتقادی»است توجه‌ شده است.این نقش مدیریتی تنها برخاسته از تکالیف اسلام و یا سایر ادیان الهی نیست و حتی در مکاتب غیرالهی، تشکلهای سیاسی و ساختارهای حکومتی نیز از جمله نقشهای حیاتی و سرنوشت‌ساز یک مدیر به شمار می‌آید.هرچند این مقاله ادعا نمی‌کند که مدل سه‌لایه‌ای،یک الگوی دقیق و بدون نقص رفتار-مدیریتی است ولی ابعاد جدید ساختاری و محتوایی این مدل نسبت به سایر آرا مزیتهایی دارد و به منظور مطالعه و بررسیهای مربوط ابزاری سودمند به‌ نظر می‌رسد.

خلاصه ماشینی:

"سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان ازهزینۀ دولت برای مقابله با فقر بهترین نتیجه رابه دست آورد؟این سؤال در مورد ایجاد زیربنا وتأمین خدمات عمومی نیز مطرح می‌شود و باید دربارۀ آن مطالعات بیشتری صورت گیرد. یپس بانکها ازچه الگویی باید پیروی کنند؟آیا باید مجاز باشندمانند کشورهای اروپایی و ژان در شرکتها سهیمشوندأکی و کجا یکی از این دو روش به طورمستدل بر دیگری ترجیح دارد؟ در مورد سؤال دوم،این که آزادسازی بیشتربازار در سطح اقتصاد خرد باید با نظارت شدیددولت،به ویژه در بخش پولی،همراه باشددربرگیرندۀ تناقضی است که تنها کشورهایی کهاخیرا درصدد اصلاحات برآمده‌اند نیستند که بدانپی برده‌اند(برای نمونه شکستهای بزرگ پولی را کهاخیرا در ژاپن،انگلستان و امریکا آشکار شده استدر نظر بگیرید). اما مدیران دربارۀ این مشکلات چه تصمیمیمی‌توانند بگیرند؟اصولی که به آنان کمک می‌کنندتا از میان چم و خمهای تفاوتهای فرهنگی راه خودرا بیابند و برای اعمال کسب و کار اخلاقی در همۀجهان کدهای رفتاری مقرر کنند کدام‌اند؟شرکتهابرای دشوارترین پرسش در مورد اخلاقیات کسبو کار در سطح جهانی چه پاسخی دارنداگرمعیارهای اخلاقی کشور میزبان فروتر از معیارهایاخلاقی کشور زادگاه باشد چه پیش می‌آید؟ پاسخهای متعارض یکی از پاسخها به دیرینگی بحثهای فلسفی است. در این مورد شرکتبزرگ فراورده‌های کامپیوتری ایالات متحد را درنظر بگیرید که در سال 1993 در بخش عربستانسعودی خود یک دورۀ آموزشی را دربارهمزاحمتهای جنسی آغاز کرد،آموزش‌دهندگان،کهبا شعار سازگاری جهانی به میدان آمده بودند،برایتعلیم مدیران عربستان سعودی همان شیوۀ کار بامدیران امریکایی را در پیش گرفتند و طملب زیر رادر میان شرکت‌کنندگان به بحث گذاشتند:موردمیدری که هنگام نوشیدن مشروب به کارمند زنیکه تازه استخدام شده است سخنانی که به وضوحاشارت جنسی دارد اظهار می‌دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.