Skip to main content
فهرست مقالات

نقش کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در تحقیقات پزشکی مقایسه نظرهای پژوهشگران و کتابداران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 39 تا 48)

کلیدواژه ها :

تحقیق ،کتابدار ،پژوهشگر

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، کتابداران ، نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی ، پزشکی ، اطلاع‌رسانان پزشکی در تحقیقات پزشکی ، پژوهشگران ، پژوهش ، کتاب‌دار ، دانشجویان ، کتابداران و اطلاع‌رسانان

اطلاعات، پشتوانة تحقیق است و کتابداران و اطلاع‌رسانان علاوه بر آنکه به عنوان محقق می توانند به تولید علم بپردازند، می‌توانند در فرایند تحقیق به پژوهشگران کمک کنند. این پژوهش، نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان را از دیدگاه استادان و دانشجویان پژوهشگر و همچنین کتابداران و اطلاع‌رسانان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بررسی کرده است. دو پرسشنامة پژوهشگر ساخته (پرسشنامة کتابدار و پرسشنامة پژوهشگر) در بین 25 کتابدار دانشگاه و 69 استاد و 29 دانشجوی پژوهشگر، به شکل حضوری توزیع شد که تمام کتابداران و دانشجویان و حدود 85% از استادان پاسخ دادند. طبق یافته‌ها در زمان پژوهش 83 طرح انجام شده بود. استادان پژوهشگر، بیش از دانشجویان از کتابخانه استفاده می کردند و همچنین بیش از دانشجویان از کتابدار کمک گرفته بودند. بین استفاده از کتابخانه و درخواست کمک، رابطه‌ای معنادار بود؛ اما بین مدرک تحصیلی و میزان آشنایی با منابع و روش تحقیق کتابداران بر درخواست کمک از وی، رابطة معناداری مشاهده نشد. مهمترین مرحله ای که در آن از کتابدار کمک می‌گرفتند، جستجوی اطلاعات بود. مهمترین عامل در عدم تقاضای کمک از کتابدار، کمبود وقت کتابدار ذکر شده بود. بنابراین، لازم است با انجام پژوهشهایی، عوامل ایجاد انگیزه و نیازهای آموزشی کتابداران مشخص و به‌طور مداوم و مرتب برای آنها دوره‌های بازآموزی و کارگاه‌های آموزشی برگزار شود.

خلاصه ماشینی:

"لذا با توجه به جایگاه پژوهش و اهمیت مطالعاتی همچون مرورهای نظام مند و متاآنالیز و همچنین مطرح شدن مفاهیمی همچون پزشکی مبتنی بر شواهد، و از آنجا که در هریک از موارد فوق، اطلاعات، نقش بنیادین دارد، این پژوهش بر آن است که نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان را از دیدگاه استادان و دانشجویان پژوهشگر و همچنین کتابداران و اطلاع‌رسانان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بررسی کند تا ضمن تعیین نقش کتابدار در مراحل مختلف تحقیق، عوامل مؤثر بر استفاده نکردن از راهنمایی و کمک کتابدار، شناسایی شوند تا بتوان در جهت رفع آنها گام برداشت و امکان مشارکت بیشتر این افراد فراهم شود. لذا با توجه به جایگاه پژوهش و اهمیت مطالعاتی همچون مرورهای نظام مند و متاآنالیز و همچنین مطرح شدن مفاهیمی همچون پزشکی مبتنی بر شواهد، و از آنجا که در هریک از موارد فوق، اطلاعات، نقش بنیادین دارد، این پژوهش بر آن است که نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان را از دیدگاه استادان و دانشجویان پژوهشگر و همچنین کتابداران و اطلاع‌رسانان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بررسی کند تا ضمن تعیین نقش کتابدار در مراحل مختلف تحقیق، عوامل مؤثر بر استفاده نکردن از راهنمایی و کمک کتابدار، شناسایی شوند تا بتوان در جهت رفع آنها گام برداشت و امکان مشارکت بیشتر این افراد فراهم شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.