Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی بر عوامل و روشهای تصمیم گیری

نویسنده:

(17 صفحه - از 68 تا 84)

کلیدواژه ها :

سیاستهای سازمانی ،محدودیتهای برونی ،سبکهای تصمیم‌گیری‌ ،شیوه‌های تصمیم‌گیری

کلید واژه های ماشینی : ارگونومی ، مدیران ، اخلاقیات کسب و کار ، رشوه ، کار ، کسب و کار ، ارگونومی کشورهای در حال توسعه ، حقوق ، هدیه دادن ، کارمندان

در این مقاله ویژگیهای عوامل مؤثر بر تصمیمات و آثار آنها،ساخت مدلهای مفهومی‌ تصمیم‌گیری و بررسی سازوکار و فرایند آنها بررسی می‌شود.به لحاظ حساسیت و نقش کلیدی تصمیمات‌ در موفقیت و دستیابی به سطح کارایی و اثربخشی بالا برای هدفها و عملکرد سازمانها،تصمیم‌گیری به یک‌ تخصص فرارشته‌ای تبدیل شده است و ضرورت توجه به آن در جوامعی که بروز تحولات در آنها سریع و شتابان است روزبه‌روز بارزتر می‌شود.در این مقاله،کوشش می‌شود با استفاده از روش تحقیق توصیفی و موردکاوی عوامل و روشهای تصمیم‌گیری تحلیل شود تا گامی مؤثر در جهت شناخت تخصصی‌ تصمیم‌گیری در سازمانها برداشته شود.

خلاصه ماشینی:

"اگر نگرش اخلاقی در سراسر جهان استفادۀ غیرمجاز از نرم‌افزار را در سطحی وسیع مجازبداند،چه پیش خواهد آمد؟شرکتهای نرم‌افزار برای بهبود فراورده‌های خود چون سابقسرمایه‌گذاری نخواهند کرد،زیرا این سرمایه‌گذاری در بعضی از نقاط جهان سودی نصیب آناننخواهد کرد. شرکتها نباید به اعمال نفوذ در حکومتهای بیگانه برای اجرای سخت‌تر قوانین مربوط بهاستفادۀ غیرمجاز اکتفا کنند،بلکه باید با همکاری شرکتهی دیگر و سازمانهای محلی بهشهروندان کمک کنند تا پیامدهای آن را دریابند،و نیز نقطه نظرهای اخلاقی متفاوتی را نسبت بهاین سرقتها در آنان برانگیزند. اما پس از آنکهشرکتهای غربی با سنتهای ژاپنی بیشتر آشنا شدند،اغلب این کار را پذریفتند و برای هدیه دادن در ژاپنحدودی متفاوت با کشورهای دیگر قائل شدند. نخست آنکه دستور کارروشنی می‌دهد:«کارمندان موتورولا باید بهقوانین،آداب و رسوم و سنتهای کشوری که در آنکار می‌کنند احترام بگذارند،ولی در ضمن نباید بهرفتاری دست بزنند که ناقض اخلاقیات کسب و کارپذیرفته شدۀ موتورولا با قوانین ایالات متحد درمورد اخلاقیات کسب و کار باشد،حتی اگر اینرفتار در کشور میزبان قانونی،مرسوم یا مقبولباشد. یک مدیر برای گرفتن تصمیم قاطع در موردبرخورد ناشی از توسعه باید این پرسش را در مقابلخود طرح کند:آیا اگر کشور من در همین مرحله ازتوسعۀ اقتصادی بود،این عملکرد در آنجا پذیرفتهمی‌شد؟توجیه کنید به اختلاف در معیارهای ایمنیو دستمزد در ایالات متحد و آنگوا،کشوری کهشهروندانش در هردو مورد معیارهای فروتر رامی‌پذیرند. بیشینه کردن تولید در حد ظرفیت پنجاه تندر روز با استخدام کارشناسان ماهر و قرار دادن آنهادر مشاغل کلیدی،بهره‌گیری کامل از کارکنانموجود و بهسازی ساختار سازمانی شرکت در اینمرحله،به دست آوردن کارایی و بهبود شایستۀزمینه را برای افزایش ظرفیت کارخانه و تولید بااستفاده از منابع داخلی و حداقل استفاده از منابعخارجی آماده می‌ساخت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.