Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت جدید واحد مدیریت نیروی انسانی

نویسنده:

مترجم:

(15 صفحه - از 85 تا 99)

کلیدواژه ها :

سرمایهء فکری ،مشارکت در استراتژی ،مدافع کارکنان ،عامل دگرگونی

کلید واژه های ماشینی : ارگونومی، مدیران، سفارش، تولید، سیستم، کارکنان، محصول، مدیریت، سیستم کان‌بان، جریان اطلاعات

توسعهء همه‌جانبهء نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایهء سازمانها مستلزم وجود واحدهایی است تحت‌ عنوان«واحد مدیریت نیروی انسانی»که مسئولیت جذب،نگهداری و بهسازی ذینفعان خود را به عهده دارند و به طرق‌ مختلف به اعتلای سازمان خود کمک می‌کنند.در این مقاله،نویسنده ضمن تشریح اهمیت چنین واحدی در سازمانها و نقشهای گوناگون آن در آماده کردن سازمان برای رویارویی با چالشهای رقابتی موجود،جنبه‌های مختلف و شرایط موفقیت آنها را مورد بحث قرار داده است.

خلاصه ماشینی:

"مرجعها {E(به تصویر صفحه مراجعه شود)E} سفارش دهی در سیستمهای تولیدی TIJ مطالعه از طریق شبیه‌سازی نوشتۀ کاتسوهی کوتاکاهاشی،نوبوتو ناکامورا2،و کنی چی وهاشی3 ترجمۀ ژولیا وجدانی چکیده: {IBاین مقاله به سیستم کان بان( naB naK )که مربوط به تولید درست به موقع( TIJ )است می‌پردازد و از آنبه عنوان یک سیستم سفارش دهی برای آن دسته از سیستمهای موجود که ویژگی تولید چند مرحله‌ای دارند استفادهمی‌کند. دستۀ اول زمانی است که از مدلهای ریاضی سیستمکان‌بان به عنوان سیستمهای انجام سفارش تولیدکششی استفاده می‌شود ولی اجرای مدلهابه صورت تحیلیل یا ازمایشی و تجربی موردبررسی قرار می‌گیرد8. هر چند اخیرا ساز و کارهای سفارش دیگری نیز به عنوانگزینه‌های دیگر پیشنهاد شده‌اند،مانند14،هدف اصلی کار روی سیستمهای کان‌بان این استکه عملکرد سیستم کان‌بان مورد تحقیق قرار گیرد ویا کنترل و برنامه‌ریزی آن بهینه شود. با این فرض و فرض 4،تولید و حمل و نقلمواد برای هر تقاضا به صورت انفرادی(واحدی)انجام می‌شود و هر عدد کان‌بان مربوط به یکواحد تولید یا حمل در سیستم کان‌بان است. پس از تکمیل تولید در پنجمین یا آخرین مرحلۀتولید،اگر تقاضا رسیده باشد از تولید تکمیل شدهجهت ارضای تقاضای محصول استفاده می‌شود،در غیر این صورت محصول در نقطۀ موجودی کهبا گره صف نشان داده شده است منتظر رسیدنتقاضای محصول می‌ماند. مراحل انجام کار:تمامی مرحله‌ها براساس این تعریف تصویر شکل 3 یک مدلشبکۀ II MALS از سیستم سفارش همزمان تعدیلشده را نشان می‌دهد. اگر موجودی محصولهنگام رسیدن تقاضا تمام شده باشد،سفارش‌دهیتا زمانی که محصول تولید شود و تقاضایمحصول برآورده شود معلق می‌ماند و در اینمدت سفارش در این سیستم به تأخیر خواهدافتاد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.