Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز نسبت به مفهوم دسترسی آزاد به متون علمی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 209 تا 232)

کلیدواژه ها :

دسترسی آزاد به متون علمی ،نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مفهوم دسترسی آزاد

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز ، تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز نسبت ، اطلاعات ، دانشجویان ، بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، مجله‌های الکترونیک رایگان ، میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مفهوم دست‌رسی آزاد ، تبریز نسبت به مفهوم دست‌رسی

هدف این پژوهش، بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز نسبت به مفهوم دسترسی آزاد به متون علمی است. برای نیل به این منظور، میزان آشنایی دانشجویان با مفاهیم مرتبط به دسترسی آزاد سنجیده شد و میزان استفاده آنها از مجله‌های الکترونیک رایگان پرسیده و با توجه به ماهیت پیمایشی این پژوهش، برای گردآوری اطلاعات، استفاده گردید. روایی این پرسشنامه از طریق مراجعه به صاحب نظران این حوزه مورد تأیید قرار گرفت و برای پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 75/0 محاسبه گردید. جامعة این پژوهش 2177 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز بودند که با توجه به گستردگی جامعه، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه‌گیری به عمل آمد و 327 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نیز نشان داد در یازده مورد از 33 مورد اسامی، خدمات و مفاهیم مرتبط با دسترسی آزاد، بین گروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه تبریز، از نظر میزان آشنایی با آنها تفاوت معناداری وجود دارد؛ ولی در کل، میزان آشنایی دانشجویان تمام گروه های آموزشی با این مفهوم اندک است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد تفاوت موجود بین گروه های مختلف آموزشی دانشگاه تبریز از نظر میزان استفاده از مجله‌های الکترونیک رایگان، معنادار است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.