Skip to main content
فهرست مقالات

اجرا و پیاده سازی مدل Sears ابزاری نوین جهت ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشگاهی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (32 صفحه - از 233 تا 264)

کلیدواژه ها :

ارزیابی عملکرد ،مدل Sears ،کتابخانه­های دانشگاهی ،کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد ،کتابخانه‌های دانشگاهی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد ، عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد ، مدل ، مدل Sears ، دانشگاه یزد ، عملکرد ، منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی ، جهت ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشگاهی ، ارزیابی

امروزه مدلهای متعددی برای سنجش عملکرد سازمانها مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مدلهایی که با استقبال گسترده‌ای مواجه شده، مدل کارت امتیازی متوازن است. این مدل در طی سالیان گذشته بسط و توسعه فراوانی یافته و در قالب مدلهای توسعه یافته‌ای نظیر مدل Sears معرفی گردیده است. هدف این پژوهش معرفی، اجرا و پیاده‌سازی مدل Sears در بافت کتابخانه‌های دانشگاهی است. بدین منظور پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از این مدل، عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد را ارزیابی کند. روش انجام این تحقیق، توصیفی- پیمایشی و روش جمع‌آوری داده‌ها، کتابخانه‌ای- میدانی است. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر کلیة کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد و نیز دانشجویان این دانشگاه می‌باشد. همچنین، به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آماری توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. یافته‌های حاصل از به کارگیری این مدل حاکی از آن است که توجه به مؤلفه‌ها و شاخصهای مدل مذکور تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد کتابخانه‌های دانشگاهی دارد. همچنین، نتایج حاصل از پیاده‌سازی این مدل در کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد نشان می‌دهد میانگین عملکردی نسبتا پایین کارکنان (با میانگین 73/2) که نشأت گرفته از رضایت شغلی و تعهد سازمانی نسبتا کم (به‌ترتیب با میانگین 6/2 و 8/2) می‌باشد، به کیفیت خدمات دریافتی نسبتا پایین (با میانگین 5/2) منجر گردیده است. این به ‌نوبة خود به رضایت نسبتا پایین دانشجویان استفاده‌کننده از خدمات کتابخانه (با میانگین 4/2) انجامیده و در نتیجه باعث شده است میزان استفاده از منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی این دانشگاه در حد مطلوب نبوده و پایین‌تر از میزان متوسط می‌باشد. در پایان پیشنهادهایی به منظور بهبود عملکرد و اثربخشی کتابخانه‌های دانشگاه بخصوص کتابخانه مرکزی به مسئولان ذی ربط ارائه می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

"همچنین، نتایج حاصل از پیاده‌سازی این مدل در کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد نشان می‌دهد میانگین عملکردی نسبتا پایین کارکنان (با میانگین 73/2) که نشأت گرفته از رضایت شغلی و تعهد سازمانی نسبتا کم (به‌ترتیب با میانگین 6/2 و 8/2) می‌باشد، به کیفیت خدمات دریافتی نسبتا پایین (با میانگین 5/2) منجر گردیده است. مطالعة «طبسی» (1377) دربارة نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در خصوص عملکرد کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه، نشان داد 84% افراد، حجم منابع کتابخانه محل خدمت خود را در حد متوسط تا خوب ارزیابی نمودند و بیش از 90% آنان از کیفیت خدمات ارائه شده از سوی این کتابخانه‌ها راضی بودند. در خارج از کشور نیز مطالعات زیادی با هدف بررسی کیفیت خدمات و رضایت دانشجویان کتابخانه‌های دانشگاهی صورت گرفته است (Reeves & Bednar, 1994; Banwet & Datta, 2002; Hernon, 2002; Franklin & Niteci, 2005; Filiz, 2007). در این راستا، پژوهش حاضر سعی دارد به سنجش و بررسی عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد با استفاده از مدل Sears بپردازد، به‌طوری‌که آگاهی از عملکرد کتابخانه مذکور این امکان را فراهم می‌آورد تا راهبردهای کم‍ی و کیفی مشخصی برای ارتقای خدمات و منابع اطلاعاتی کتابخانه‌ای پیش روی مدیران دانشگاه و مسئولان کتابخانه‌های دانشگاه قرار داده ‌شود. با توجه به سرمایه‌گذاریهای کلان صورت گرفته در راستای توسعه کتابخانه‌های دانشگاه‌، ضرورت دارد مسئولان ذی ربط توجه بیشتری به سنجش و شاخصهای عملکرد و اثربخشی کتابخانه‌ها نموده و با به‌کارگیری روشهای علمی و برنامه‌ریزی دقیق، مقدمات و زمینه‌های استفاده بیشتر دانشجویان از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه را فراهم آورند و ضمن ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه‌‌ای ارائه شده، رضایت دانشجویان را افزایش داده، بستری مناسب و محیطی متعالی برای انجام پژوهش و تحقیق در فضای دانشگاه فراهم نمایند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.