Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه های دانشگاه فردوسی و آستان قدس رضوی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 9 تا 34)

کلیدواژه ها :

کتابخانه آستان قدس رضوی ،روحیه ،کاربرد دانش ،استراتژیک ،هوش سازمانی ،چشم انداز ،کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد ،سرنوشت مشترک ،میل به تغییر ،اتحاد و توافق ،فشار عملکرد ،کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد ،چشم‌انداز استراتژیک

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه آستان قدس رضوی ، هوش سازمانی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه ، کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد ، کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد ، کارکنان ، کتابخانه ، کارکنان کتابخانه آستان قدس رضوی ، کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد ، کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی ، کتابخانه آستان قدس رضوی تأیید

هدف این پژوهش، سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش پیمایشی ـ تطبیقی بین جامعه‌ای مشتمل بر 100 نفر (47 نفر از کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی و 53 نفر از کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد) انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای براساس هفت مهارت «کارل آلبرخت» می‌باشد. «کارل آلبرخت» برای پاسخگویی و جلوگیری از کندذهنی گروهی، از عنوان هوش سازمانی استفاده ومدلی را ارائه می‌کند که دارای هفت بعد است: چشم‌انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد. هر یک از این بعد‌ها، یکی از فرضیه‌های پژوهش است.فرضیة اصلی پژوهش این است که بین هوش سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و هوش سازمانی در کتابخانه آستان قدس رضویتفاوت معناداری وجود ندارد. این فرضیه تأیید شد و فرضیه‌های فرعی پژوهش یعنی «چشم‌انداز استراتژیک در کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد با کتابخانه آستان قدس مشابه است»، رد می‌شود و فرضیه اعتقاد به سرنوشت مشترک در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و کتابخانه آستان قدس رضوی تأیید و در مورد عملکرد کارکنان در خصوص میل به تغییر، مشابه بودن این دو کتابخانه را در این مورد تأیید می‌کند. روحیه کارکنان در هر دو کتابخانه اختلاف معناداری ندارد و این فرضیه نیز تأیید شد. میانگین شاخص اتحاد و توافق کارکنان در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و کارکنان کتابخانه آستان قدس رضوی این مشابهت را تأیید می‌کند. فرضیه «کاربرد دانش» در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد وکتابخانه آستان قدس رضوی تأیید شد. برخورد مدیران در رابطه با عملکرد کارکنان در هر دو کتابخانه مورد پژوهش، مشابه است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.