Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جنبه های مالی حق بیمه های شناور و ارائه الگوی مناسب حق بیمه پزشکی

نویسنده:

(11 صفحه - از 129 تا 139)

کلید واژه های ماشینی : ارائه الگوی مناسب حق بیمه ، اطلاعات ، حق بیمه‌های شناور ، خطر ، حق بیمه پزشکی ، سیاسی ، پروژه ، خط‌مشی ، ناهنجاری ، سیستمهای اعلام‌خطر

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) خلاصه:سیستمهای اعلام خطر برای طراحیراهبرد و عمل در اینجا نیز کلیۀ مسائل کاملا شناخته شدۀ سیاستاجتماعی و اجتماعی-سیاسی مطرح می‌شود. در یک دهکدۀجهانی،تنها راهبرد مسئولی که پیشگام است یکراهبرد منطقی است،به عبارت دیگر،می‌توانراهبردی از خطمشی‌های کاملا هماهنگ راجایگزین برنامه‌هایی کرد که به طور دقیق و اغلببا بیان کوتاه و مفید طراحی شده باشد. این پروژه‌ها باید به صورت نظامهاییادگیری خود ارجاعی سازماندهی می‌شوند. سیستمهای اعلام خطری که به درستی طراحی شدهباشند در یک مقایس بزرگ و همچنین در یکمقیاس محلی به عنوان ابزاری از جهت‌گیری سریعو اقدامات(یا اقدامات متقابل)برنامه‌ریزی عملخواهند کرد. سیستمهای اعلام خطر،جریان اطلاعات مناسب وخوب سازماندهی شدۀ متکی بر ارزیابیهایواقع‌بینانه،به عنوان حلقۀ ارتباط مدیریت داخلیپروژه و مواردی از حکومت جهانی یا مرکزی عملخواهد کرد. تعریف مسئله،کشف مسائل در رویدادهایواقعی و گرایشهای جهانی(عمدتا جهان سوم)وجایگیری آنها در قالبهای تحلیلی باید منشأ یکابزار تشخیص باشد که وجود آن هنگامی کهسیاست توسعه،دست‌یابی به اهداف و آرمانها رانشانه می‌رود،بسیار ضروری است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.