Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه الگو نوع و سطح سودمندی استنادهای مقاله های کتابداری و اطلاع رسانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 131 تا 158)

کلیدواژه ها :

کتابداری و اطلاع رسانی ،فصلنامه کتاب ،استنادهای سودمند ،استنادها برحسب نوع ،الگوی استناددهی ،استنادها بر حسب مکان ،دفتر کتابداری ،کتابداری و اطلاع‌رسانی

کلید واژه های ماشینی : سطح سودمندی استنادهای مقاله‌های کتاب‌داری ، استنادها ، استنادهای مقاله‌های کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ، سطح سودمندی استنادها ، اطلاعات ، کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ، کتاب ، مجله کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ، طبقه ، استنادی مقالات فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی

هدف مقاله، بررسی کیفیت و سودمندی استنادها در مقاله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی بر اساس نوع، طبقه‌، و مکان استنادهاست. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. جامعه آماری برای بررسی نوع و مکان استنادها 915 استناد و برای بررسی سطح سودمندی استنادها 1000 استناد مربوط به مقاله‌های پژوهشی تألیفی مجله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی با درجه علمی ـ پژوهشی، فصلنامه کتاب،و دفتر کتابداری با درجه علمی ـ ترویجی، مربوط به سال 1385 است. در این بررسی، مقاله‌های مروری به دلیل تفاوتهای خاص آنها با مقاله‌های علمی پژوهشی، مورد نظر نبود.نتایج پژوهش نشان داد: 1) بین الگوی استنادی نویسندگان (استفاده از انواع استناد)، در سه مجله مورد بررسی تفاوت معنا‌دار وجود دارد. 2) توزیع و پراکندگی استنادها در بخشهای مختلف سه مجله مورد بررسی، متفاوت است، به‌طوری که در هر سه مجله بیشترین تعداد استنادها ابتدا در بخش مرور نوشتار و سپس در بخش مقدمه قرار دارد. 3) سطح سودمندی استنادها در سه مجله مورد بررسی، متفاوت است. سطح سودمندی بالا در مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی با 4/53 %، بیشترین فراوانی را دارد، در حالی که این سطح سودمندی در فصلنامه کتاب 9/28 %، و در کتابداری 9/27 % است. 4) الگوی استنادی نویسندگان، مکان و سطح سودمندی استنادها در کل مجله‌های مورد بررسی متفاوت است.

خلاصه ماشینی:

"جامعه آماری این پژوهش شامل استنادهای آن دسته از مقاله‌های مجله‌های مصوب کمیسیون بررسی نشریه‌های علمی کشور حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال 1385، به نامهای مجله کتابداری و اطلاع رسانی با درجه علمی پژوهشی، کتابداری[6] و فصلنامه کتاب با درجه علمی ـ ترویجی است[7]، که شرایط زیر در مورد آن‌ مقاله‌ها صادق باشد: ـ پژوهشی باشند، نه مروری ـ تألیفی باشند، نه ترجمه‌ای. توزیع انواع استناد در طبقه‌های کلی به تفکیک مجله‌های مورد بررسی مجله نوع کتابداری و اطلاع‌رسانی فصلنامه کتاب کتابداری جمع تغییرات تنظیم تحقیق 66 4/27% 144 7/27% 44 6/28% 254 8/27% 2/1 اطلاعات زمینه‌ای 45 7/18% 62 9/11% 14 1/9% 121 2/13% 8/3 روش‌شناسی 29 12% 15 9/2% 1 6/0% 45 9/4% 8/16 تطبیقی 19 9/7% 32 2/6% 13 4/8% 64 7% 6/9 استدلالی، نظری، فرضی 11 6/4% 38 3/7% 13 4/8% 62 8/6% 2/5 مستند 36 9/14% 75 4/14% 15 7/9% 126 8/13% 4/11 تاریخی 33 7/13% 118 7/22% 47 5/30% 198 6/21% 2/2 اتفاقی 2 8/0% 36 9/6 % 7 5/4 % 45 9/4 % 1/6 جمع 241 100% 520 100% 154 100% 915 100% * تغییرات 6/26 8/24 9/29 * * بر اساس اطلاعات مندرج در جدول 2، که در آن به توزیع انواع استناد در طبقه‌های کلی می‌پردازد، طبقه‌ای که بیشترین تعداد استنادها را در خود جای داده است. توزیع انواع استناد در طبقه‌های کلی در کل مجله‌های مورد بررسی نوع استناد فراوانی تنظیم تحقیق اطلاعات زمینه‌ای روش‌شناسی تطبیقی استدلالی، نظری، فرضی مستند تاریخی اتفاقی جمع 265 5/26% 128 8/12% 47 7/4% 71 1/7% 62 2/6% 156 6/15% 226 6/22% 45 5/4% 1000 100% همچنین، به‌منظور بررسی چگونگی توزیع استنادها در بخشهای مختلف مقاله‌های مجله‌ها، از جدول 9 استفاده می‌کنیم."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.