Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت موجود کتابخانه های آموزشگاهی شهر زابل در سال تحصیلی 1387 - 88

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 159 تا 178)

کلیدواژه ها :

کتابخانه آموزشگاهی ،زابل ،آموزشگاه ابتدایی ،آموزشگاه راهنمایی ،آموزشگاه متوسطه

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه‌های آموزشگاهی شهر زابل ، وضعیت موجود کتابخانه‌های آموزشگاهی ، کتاب ، آموزش ، کتابخانه‌های آموزشگاهی ، شهر زابل در سال تحصیلی ، تجهیزات ، وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی شهر زابل ، تعداد کتابخانه‌های آموزشگاهی شهر زابل ، بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های آموزشگاهی شهر زابل در سال تحصیلی 88-1387 می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده‌ها، پیمایشی است. جامعة آماری آن، آموزشگاه‌های سه مقطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی، شامل آموزشگاه‌های دولتی، غیرانتفاعی، شاهد و ...، به تفکیک دخترانه و پسرانه است. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد 84% آموزشگاه‌های شهر زابل، دارای کتابخانه هستند. فضای کتابخانه‌ها بسیار محدود بوده و 100% آنها کمتر از 30 متر مربع مساحت دارند. اکثر آنها برای مطالعة دانش‌‌آموزان فضایی را در نظر نگرفته‌اند. در کل، سهم هر دانش‌آموز شهر زابل از فضای اختصاص یافته به کتابخانه‌های آموزشگاهی 08/0 است. مجموعه کتابخانه‌ها از نظر کمی ضعیف هستند. 99% کتابخانه‌های آموزشگاهی کتابدار ندارند. در کل 53% کتابخانه‌های مورد مطالعه به صورت قفسه بسته و 47% آنها قفسه باز اداره می‌‌شوند. کتابخانه‌های آموزشگاهی مورد بررسی از لحاظ فضا، تجهیزات فیزیکی، منابع کتابخانه‌ای، بودجه، ارائه خدمات، نیروی انسانی متخصص،‌ استفاده از فناوریهای جدید مانند رایانه، لوح‌های فشرده آموزشی و ... با مشکل اساسی روبرو هستند. این کتابخانه‌ها در تمام زمینه‌ها درحد استانداردهای کتابخانه‌های مدارس نیستند و به طور کلی می‌توان گفت با چالشهای جدی مواجهند و توان پاسخگویی به نیازهای دانش‌آموزان را ندارند.

خلاصه ماشینی:

"فضای موجود در کتابخانه‌های مورد مطالعه به تفکیک جنسیت و سهم هر دانش‌آموز از این فضا در مقاطع تحصیلی مختلف مقطع تحصیلی جنسیت تعداد افراد عضو فضای کتابخانه‌ها سهم هر دانش‌آموز از این فضا در حال حاضر ابتدایی دخترانه 4214 284 06/0 پسرانه 2254 113 05/0 راهنمایی دخترانه 3566 212 06/0 پسرانه 2578 218 08/0 متوسطه و پیش‌دانشگاهی دخترانه 3720 435 11/0 پسرانه 3086 289 09/0 کل 19418 1551 08/0 همان‌گونه که در جدول شماره 3 ملاحظه می‌شود، به ترتیب سهم هر دانش‌آموز از فضای اختصاص یافته به کتابخانه‌های آموزشگاه‌های مورد مطالعه ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی دخترانه، به طور متوسط 06/0، 06/0 و 11/0 مترمربع است. توزیع فراوانی منابع موجود در کتابخانه‌های مورد مطالعه به تفکیک جنسیت و سهم هر دانش‌آموز از این منابع در مقاطع تحصیلی مختلف مقطع تحصیلی جنسیت تعداد افراد عضو تعداد منابع سهم هر دانش آموز از این منابع در حال حاضر ابتدایی دخترانه 4214 11598 3 پسرانه 2254 3895 2 راهنمایی دخترانه 3566 17148 5 پسرانه 2578 27985 11 متوسطه و پیش دانشگاهی دخترانه 3720 34772 9 پسرانه 3086 40238 13 کل 19418 135636 7 همان‌گونه که در جدول شماره 4 ملاحظه می‌شود، به ترتیب به ازای هر دانش‌آموز عضو کتابخانه در کل کتابخانه‌های آموزشگاه‌های ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی دخترانه مورد بررسی، به‌طور متوسط 3، 5 و 9 کتاب در کتابخانه‌های آن وجود داشت."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.