Skip to main content
فهرست مقالات

میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیت های وب 2 / 0

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 155 تا 182)

کلیدواژه ها :

فناوری اطلاعات ،اینترنت ،کتابداران ،همدان ،کتابخانه های دانشگاهی ،2 ،وب 0 ،کتابدار 0 ،کتابخانه‌های دانشگاهی ،وب 0/2 ،کتابدار 0/2

کلید واژه های ماشینی : وب ، استفاده کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان ، استفادة کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان ، کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان ، امکانات و قابلیتهای وب ، کتابداران ، میزان آشنایی کتابداران با امکانات ، میزان آشنایی و استفاده کتابداران ، وبلاگ ، میزان آشنایی و استفادة کتابداران

هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان آشنایی و استفادة کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیتهای وب 0/2 است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش، شامل کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی، دانشکده‌ای و مؤسسه‌های آموزش عالی همدان (47 نفر) می‌باشد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای است که بر اساس مرور متون مرتبط و مشاهدات پژوهشگران از ابزارهای وب 0/2 طراحی شده است. نتایج پژوهش نشان داد میزان آشنایی کتابداران با امکانات و قابلیتهای وب 0/2 در سطح متوسط (6/44) و میزان استفادة آنها از امکانات و قابلیتهای وب 0/2 در سطح متوسط و پایین (6/42) است. همچنین،‌ مشخص شد بیشترین توانایی کتابداران در استفاده از ایمیل و وبلاگ است و کمترین توانایی آنها در استفاده از امکانات و قابلیتهای وب 0/2 به فلیکر مربوط است.

خلاصه ماشینی:

"ir نمایه می شود) شماره نشریه: 53 _ شماره اول، جلد 14 پدیدآور: دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم، منصوره حسینی شعار مترجم: چکیده هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان آشنایی و استفادة کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیتهای وب 0/2 است. 3. هدفهای پژوهش هدف این پژوهش، به طور کلی، سنجش میزان آشنایی و استفادة کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیتهای وب 0/2 است. اس (RSS) 28 6/3 6/3 8/17 3/14 1/32 25 6/3 7/60 چت (Chat) 30 3/13 3/3 7/16 7/16 10 3/33 3/3 6/46 ویکی (Wiki) 30 20 7/16 3/13 3/23 20 7/6 0 7/26 فیس‌بوک (Facebook) 28 9/17 1/32 4/21 9/17 6/3 6/3 6/3 8/10 فلیکر (Flickr) 26 6/34 6/34 2/19 7/7 0 8/3 0 8/3 همان‌گونه که جدول 4 و نمودار 2 نشان می‌دهد، از نظر کتابداران بهترین امکان و قابلیت وب0/2 برای اطلاع‌رسانی و استفاده در کتابخانه‌ها بر اساس سه اولویت اول، به ترتیب عبارتند از: 1- ایمیل (1/92%) 2- وبلاگ (6/73%) 3- آر. نتایج پژوهش حاضر نیز که پنج مورد از امکانات و قابلیتهای وب 0/2 را بررسی کرده است، نشان داد بیشترین میزان توانایی کتابداران در استفاده از ایمیل و وبلاگ و کمترین میزان در زمینة استفاده از فلیکر بوده است. پژوهش حاضر نشان داد، بیشتر کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان، در حد متوسطی با امکانات و قابلیتهای وب0/2 آشنایی دارند و اغلب از این امکانات و قابلیتها نیز در سطح پایین استفاده می‌کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.