Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس سنجش اضطراب اطلاع یابی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 115 تا 140)

پژوهش حاضر با هدف طراحی، اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس اضطراب اطلاع یابی انجام گرفت. برای طراحی مقیاس، دو مطالعه مقدماتی با حضور 550 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مالایا در کشور مالزی انجام شد و دانشجویان به سیاهه ای متشکل از 93 گویه که از طریق طیف لیکرت پنج گزینه ای امتیازبندی شده بود، پاسخ دادند. برای بررسی روایی سازه، از روش تحلیل عاملی اکتشافی از طریق تحلیل مولفه های اصلی توام با چرخش متعامد از نوع واریماکس استفاده و حداقل بار عاملی مورد قبول 4/0 در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل عاملی، نشان دهنده یک ساختار 6 عاملی برای پرسشنامه بود که از 47 گویه تشکیل می شد و 73/35% از واریانس تبیین شده را پاسخگو بود. برای بررسی ثبات درونی پرسشنامه، از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آلفای معادل 902/0 برای کل مقیاس، نشان دهنده پایایی بالای ابزار بود. بر اساس نتایج پژوهش، می توان گفت ابزار سنجش اضطراب اطلاع یابی از اعتبار و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار بوده و می تواند در پژوهشهای آینده برای سنجش سطح اضطراب اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مورد استفاده قرار گیرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.