Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مدیریت زمان اعلان سود شرکت ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 85 تا 104)

کلیدواژه ها :

اخبار خوب ،اخبار بد ،زمان اعلان سودهای فصلی ،فرضیه افشای راهبردی ،سود غیرمنتظره

کلید واژه های ماشینی : سود ، اعلان سود ، درصد سهام شناور آزاد ، اعلان اخبار مربوط به سود ، مدیریت زمان اعلان سود شرکت‌ها ، زمان اعلان سود شرکت ها ، بررسی مدیریت زمان اعلان سود ، هفته ، اطلاعات ، زمان اعلان سودهای فصلی

پس از این که پاتل و ولفسون (509:1982) به بررسی رابطه محتوای اخبار مربوط به سود با زمان انتشار این اخبار طی روزهای هفته پرداختند، پژوهش‌های انجام شده که نشان می‌دهند سودهایی که در روزهای پایان هفته اعلام شده‌اند شامل اخبار بدتری نسبت به سودهایی که در روزهای طی هفته منتشر شده، می‌باشند. فرضیه این است که مدیران فرصت‌طلب به این دلیل سودهایشان را در این زمان‌ها منتشر می‌کنند تا در این زمان‌ها به دلیل توجه کمتر رسانه‌ها، اخبار بد را از بازار پنهان کنند. در این مقاله برای بررسی دقیق‌تر فرضیه افشای راهبردی، به آزمون مشاهداتی می‌پردازیم که زمان اعلان سودهایشان را بین روزهای کاری هفته و پایان هفته تغییر داده‌اند. نتایج آزمون‌ فرضیه‌ها بر اساس بیش از 4000 مورد اعلان سود در طی سال‌های 1380 تا 1388، نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به طور راهبردی اقدام به زمان‌بندی اعلان سودهایشان نمی‌کنند. با انجام آزمون رگرسیون لجستیک اثر برخی عوامل موثر بر انتخاب زمان اعلان سودهای فصلی از قبیل سودغیرمنتظره، درصد سهام شناور آزاد، صنعت، پیچیدگی فعالیت‌های شرکت و اندازه شرکت بر زمان اعلان سودهای فصلی طی روزهای هفته بررسی شد. نتایج آزمون نشان می‌دهد که از میان عوامل مختلف تنها درصد سهام شناور آزاد بر زمان اعلان اخبار مربوط به سود تأثیر دارد

خلاصه ماشینی:

"آمار توصیفی در سطح فصل- شرکت شاخص سود غیرمنتظره* لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت** انحراف معیار همگن شده به وسیله میانگین دارایی‌ها برای 5 فصل*** درصد سهام شناور **** آزاد تعداد 4331 4331 4331 4331 میانگین 019/0 27/26 09/0 30/0 انحراف معیار 35/1 47/1 30/0 22/0 چارک اول 46/0- 22/25 011/0 15/0 چارک چهارم 26/0 08/27 068/0 40/0 - دوره زمانی آزمون از سال 1380 الی 1388 می باشد و نمونه شامل تمام سودهای فصلی اعلان شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این بازه زمانی غیر از بانکها و موسسات مالی می باشد. برای آزمون این فرضیه تمام سودهای فصلی شرکت‌هایی که از سال 1380 تا 1388 حداقل یک بار زمان اعلان اخبار مربوط به سود خود را بین روزهای کاری طی هفته و پایان هفته تغییر داده‌اند، بررسی شده است. نتایج رگرسیون لجستیک متغیر ضریب متغیر خطای استاندارد آماره والد سطح معناداری نسبت برتری متغیر مستقل مقدار ثابت 061/1 058/0 13/335 00/0 89/2 سود غیر منتظره* 010/0 032/0 098/0 754/0 010/1 اندازه شرکت ** 001/0 032/0 002/0 956/0 001/1 درصد سهام شناور آزاد*** 004/0- 002/0 561/4 033/0 996/0 پیچیدگی **** 041/0 139/0 087/0 768/0 042/1 * برای محاسبه سود غیرمنتظره از فرمول زیر استفاده شده است: ( (رشد بودجه ای+1)× سود فصلی مشابه سال قبل) ÷ ((رشد بودجه ای+1)× سود فصلی مشابه سال قبل- سود فصلی اعلان شده) که در آن: سود فصلی محقق 12 ماهه سال قبل ÷ (سود فصلی محقق 12 ماهه سال قبل– اولین پیش بینی سود)= رشد بودجه‌ای ** ارزش بازار سهام شرکت از ضرب تعداد سهام منتشر شده در قیمت سهام در پایان هر فصل به دست می‌آید."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.