Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین میزان تماشای برنامه های تلویزیونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غیر درسی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 60 تا 72)

کلیدواژه ها :

تماشای تلویزیون ،منابع اطلاعاتی ،روزنامه ،مجله ،کتاب غیردرسی

کلید واژه های ماشینی : تماشای تلویزیون و میزان مطالعه ، منابع اطلاعاتی غیر درسی ، میزان تماشای برنامه‌های تلویزیونی ، میزان تماشای تلویزیون ، میزان مطالعه کتابهای غیردرسی ، متغیر میزان تماشای تلویزیون ، دانش‌آموزان ، رابطه میان میزان تماشای تلویزیون ، تلویزیون و میزان مطالعه مجله ، میزان مطالعه کتابهای غیر

این پژوهش به منظور بررسی رابطه موجود بین تماشای تلویزیون و استفاده از منابع اطلاعاتی غیر درسی مانند کتاب، روزنامه و مجله انجام شده است. بدین منظور، از میان کلیه دانش‌آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر کرمان (18760=N) تعداد 600 دانش آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای، محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظر 7 تن از متخصصان موضوع تعیین گردید. به منظور بررسی پایایی ابزار جمع آوری داده‌ها از آلفای کرانباخ استفاده شد و پایا بودن آن مورد تایید قرار گرفت(72/0=(). داده‌های به دست آمده با استفاده از روشهای توصیفی آماری مانند میانگین و درصد و نیز روش آماری استنباطی خی دو (مجذور کای) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد بین میزان تماشای تلویزیون و میزان مطالعه کتابهای غیردرسی و مطالعه روزنامه رابطه‌ای معنادار وجود ندارد، ولی در مورد میزان تماشای تلویزیون و میزان مطالعه مجله، رابطة معناداری مشاهده شد؛ بدین ترتیب که با افزایش میزان تماشای تلویزیون توسط دانش‌آموزان میزان مطالعه مجله توسط آنان کاهش می یابد.

خلاصه ماشینی:

"ir نمایه می شود) شماره نشریه: 36 _ شماره چهارم، جلد 9 پدیدآور: سید عباس رضوی،‌مجید جعفریزاده،‌ دکتر داریوش نوروزی مترجم: چکیده این پژوهش به منظور بررسی رابطه موجود بین تماشای تلویزیون و استفاده از منابع اطلاعاتی غیر درسی مانند کتاب، روزنامه و مجله انجام شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد بین میزان تماشای تلویزیون و میزان مطالعه کتابهای غیردرسی و مطالعه روزنامه رابطه‌ای معنادار وجود ندارد، ولی در مورد میزان تماشای تلویزیون و میزان مطالعه مجله، رابطة معناداری مشاهده شد؛ بدین ترتیب که با افزایش میزان تماشای تلویزیون توسط دانش‌آموزان میزان مطالعه مجله توسط آنان کاهش می یابد. از این رو در این پژوهش رابطه بین متغیرهایی از قبیل تماشای برنامه‌های تلویزیونی و مطالعه کتابهای غیردرسی، روزنامه و مجله به عنوان منابع اطلاعاتی غیر درسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس این یافته، تعداد ساعتهایی که دانش‌آموزان در واحد زمانی معین مانند شبانه روز یا هفته به مطالعه کتابهای غیر درسی می‌پردازند، تحت تأثیر میزان تماشای تلویزیون قرار نمی‌گیرد. با بهره‌گیری از نتایجی که شرام به دست آورده است، شاید بتوان بیم آن را داشت که مجله‌های تهیه شده در داخل کشور، کیفیت چندان بالایی ندارند و این امر می‌تواند سبب شود که تماشای تلویزیون نسبت به مجله‌ها برای دانش‌آموزان دوره راهنمایی که در دوران نوجوانی قرار دارند، جاذبه بیشتری ایجاد کند. ویلبر شرام از پژوهشی که درباره رسانه‌های مورد استفاده در جوامع آمریکای شمالی انجام داده است، چنین نتیجه‌گیری کرده که میزان مطالعه روزنامه،‌ تحت تأثیر تلویزیون قرار گرفته است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.