Skip to main content
فهرست مقالات

معیارهای کلی داوری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (4 صفحه - از 3 تا 6)

کلیدواژه ها :

سیستم اطلاعات جغرافیایی ،کتابخانه ،تحلیل فضایی ،خود همبستگی فضایی ،ضرایب موران و گری

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، کتابخانه ، سطح نواحی شهر مشهد ، اطلاعات مربوط به نواحی شهر ، همبستگی فضایی پراکنش کتابخانه‌ها ، پراکنش کتابخانه‌ها در سطح نواحی ، تحلیل توزیع مکانی کتابخانه‌ها ، شهر مشهد مشابه میانگین استان ، میانگین شهر مشهد مشابه میانگین ، هدف مطالعة پراکنش فضایی کتابخانه‌ها

این مقاله با هدف مطالعة پراکنش فضایی کتابخانه‌ها در شهر مشهد با استفاده از مدلهای تحلیل فضایی و تکنیکهای مربوط به خود همبستگی فضایی در نرم افزار GIS و GEO DA نگارش یافته است. داده‌ها شامل نقشه کتابخانه‌ها و اطلاعات مربوط به نواحی شهر مشهد است. در مجموع در 51 ناحیه شهر مشهد، اطلاعات 35 کتابخانه وارد پایگاه اطلاعات مکانی گردید، که از این تعداد، 17 کتابخانه محله‌ای، 11 مورد ناحیه‌ای، 6 مورد منطقه‌ای و یک کتابخانه شهری بوده است. بر این اساس، به منظور تحلیل توزیع مکانی کتابخانه‌ها در سطح شهر مشهد، از GISو بویژه تکنیکهای «خود همبستگی فضایی»<FootNote No="5" Text=" Spatial Auto-Correlation."/> و شاخصهای موران و ضریب گری<FootNote No="6" Text=" Gary Ratio Cو Moran’s I."/> استفاده شده است.در این تحقیق، مشخص شد که از نظر نسبت جمعیت به ازای کتابخانه، میانگین شهر مشهد مشابه میانگین استان است، اما از میانگین کشور پایین‌تر بوده و به لحاظ شاخص سرانة زیربنا، از میانگین استان و کشور بالاتر می‌باشد. بی‌تردید، نقش آستان قدس رضوی در تامین این فضاها و بویژه کتابخانه مرکزی، بی‌تاثیر نبوده است. نتیجة حاصل از کاربرد تحلیل مدل خود همبستگی فضایی پراکنش کتابخانه‌ها در سطح نواحی شهر مشهد، نمایانگر الگوی پراکنده<FootNote No="7" Text=" Dispersed."/> در سطح مشهد و توزیع ناعادلانه کتابخانه‌ها در سطح نواحی و ناهمگنی و نبود شباهت و ناپیوستگی واحدهای ناحیه‌ای به لحاظ شاخص کتابخانه بر اساس وسعت آنهاست. همچنین، تحلیل خود همبستگی دو متغیره موران نیز بیانگر رابطة منفی بین تراکم جمعیت و الگوی توزیع کتابخانه در سطح نواحی شهر مشهد است.

خلاصه ماشینی:

"چنانچه نویسندگان مقاله را مسئولان محتوای اثر تولید شده بدانیم، بویژه اگر نام عضو هیئت علمی در اول آمده باشد، انتظار داریم عضو هیئت علمی برای محتوای اثر مسئولیت بیشتری احساس کرده باشد. این دو نوع که حاصل اولین تجربة فردی برای نگارش یک مقاله است، ممکن است ایرادهای نگارشی، ساختاری و یا روشی (متدولوژی) داشته باشد. 3. مقاله‌هایی که ایرادهای ساختاری و نگارشی آنها قابل رفع است، با اعلام ایرادهای ساختاری و نمونه‌هایی از ایرادهای نگارشی، برای اعمال تغییرات مناسب برای نویسنده ارسال می‌شود تا تغییرات را اعمال و نسخه جدید و نسخه قبلی را به دفتر مجله باز گرداند. بر این اساس، به منظور تحلیل توزیع مکانی کتابخانه‌ها در سطح شهر مشهد، از GISو بویژه تکنیکهای «خود همبستگی فضایی» و شاخصهای موران و ضریب گریاستفاده شده است. همچنین، تحلیل خود همبستگی دو متغیره موران نیز بیانگر رابطة منفی بین تراکم جمعیت و الگوی توزیع کتابخانه در سطح نواحی شهر مشهد است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.