Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی در شهر مشهد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 7 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه ، شهر مشهد ، شهر ، کتابخانه عمومی در شهر مشهد ، توزیع فضایی کتابخانه‌های عمومی ، توزیع ، کتابخانه‌های عمومی ، شاخص ، پراکنش موران کتابخانه‌های شهر مشهد ، جمعیت

خلاصه ماشینی:

"شاخص موران (Moran’s I) و شاخص گری(Geary’s Ratio) به منظور کاربرد شاخص موران برای تحلیل توزیع فضایی کتابخانه‌های مشهد، ابتدا توزیع فضایی کتابخانه‌ها بر روی نقشه نواحی شهر مشهد مشخص شد، سپس ماتریس فاصله (Distance Matrixe) بین 51 ناحیه شهر مشهد براساس مدلهای دوتایی (Bianry) و اتفاقی(Stochostic) و مراکز ثقل(Centriod) با گزینة خودهمبستگی فضایی (Spatial Autocorrelation) تشکیل گردید. این وضعیت برای تحلیل همبستگی فضایی محلی وسعت کتابخانه‌های شهر مشهد بر حسب نواحی با فاصله 1000 متری به عنوان آستانة همسایگی تحلیل و نتیجه، به صورت نقشه‌های زیر مشخص شده است. شاخص آماره عمومی محلیG statisticsخودهمبستگی فضایی کتابخانه‌ها بر اساس وسعت در نواحی شهر مشهد 1385 همچنین، مقدار شاخص محلی خود همبستگی فضایی (Li) بر اساس وسعت کتابخانه‌های شهر مشهد در سطح نواحی در نقشه زیر مشخص شده است و مقدار منفی نواحی که با رنگهای مختلف نشان داده شده، بیانگر مجاورت نواحی با ضرایب پایین پیرامون ناحیه حرم مطهر است که دارای سه کتابخانه می باشد و نواحی پیرامون در فاصلة 1000 متری، ناهماهنگی را از نظر پراکنش کتابخانه‌ها نشان می‌دهند. نتیجه حاصل از کاربرد تحلیل مدل خود همبستگی فضایی پراکنش کتابخانه‌ها در سطح نواحی شهر مشهد، نمایانگر الگوی پراکنده (Dispersed) در سطح مشهد و توزیع ناعادلانة کتابخانه‌ها در سطح نواحی، ناهمگنی، نبود شباهت و ناپیوستگی واحدهای ناحیه‌ای به لحاظ شاخص کتابخانه براساس وسعت آنهاست. همچنین، نتیجة حاصل از نمودار پراکنش فضایی موران و تحلیل خود همبستگی دو متغیره موران نیز بیانگر این واقعیت است که بین تراکم جمعیت و الگوی توزیع کتابخانه در سطح نواحی شهر مشهد، رابطه‌ای منفی وجود دارد؛ یعنی نواحی با تراکم بالا، از شاخص مطلوب توزیع کتابخانه برخوردار نمی باشند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.