Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقشه فازی عناصر کیفی، رویکردی جدید در تبیین مسیر تعالی کیفیت خدمات کتابخانه

علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 187 تا 216)

کلیدواژه ها :

منطق فازی ،عوامل حیاتی موفقیت ،لایب کوآل ،نقشه فازی ،عوامل حیاتی شکست

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، کتابخانه ، کیفیت خدمات ، کارکنان ، فازی ، کتاب ، خدمات ، عامل حیاتی شکست کیفیت خدمات ، نقشه فازی عناصر کیفی ، ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه

کتابخانه‌های دانشگاهی می‌توانند کانون اصلی تامین منابع اطلاعاتی مورد نیاز محققان و پژوهشگران باشند، مشروط بر آنکه هم روزآمد بوده و هم از لحاظ کمّی و کیفی جوابگوی نیازهای رو به رشد جامعة استفاده کننده باشند. بنابراین، شناسایی نقاط قوّت و ضعف کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی، به مدیران در پالایش سیستم موجود برای ارتقای خدمات کتابخانه‌ای، کمک شایانی می‌نماید. در این مقاله سعی شده با ترسیم نقشة فازی عناصر کیفی،‌ نقاط حیاتی موفقیت و شکست کیفیت خدمات کتابخانه‌ای در دانشگاه یزد، شناسایی و زمینه‌های بهبود کیفیت خدمات را در کتابخانه‌های دانشگاه یزد فراهم آورد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مهمترین عامل حیاتی موفقیت، آمادگی کارکنان برای پاسخگویی به سوالهای استفاده‌کنندگان، و مهمترین عامل حیاتی شکست کیفیت خدمات، متناسب بودن ساعت کار کتابخانه با نیاز استفاده‌کنندگان، است.

خلاصه ماشینی:

"اعداد فازی نشان دهندة اهمیت نهایی این عوامل در موفقیت، به صورت زیر محاسبه می‌شود: رابطة 3: از سوی دیگر، چنانچه امتیازهای فوق به عوامل بحرانی شکست متعلق باشند، اعداد فازی نشان‌دهندة میزان تأثیرگذاری این عوامل در شکست برنامه‌های کیفی کتابخانه، به شکل زیر مورد محاسبه قرار می‌گیرد: رابطة 4: با توجه به روابط 3 و4، رتبه‌بندی عوامل حیاتی موفقیت و شکست کیفیت خدمات کتابخانه‌ای، به شرح جدولهای 3 و 4 است. مهم‌ترین عوامل حیاتی موفقیت: Q2: آمادگی کارکنان برای پاسخگویی به سؤالهای استفاده‌کنندگان Q4: سهولت در حل مشکلات استفاده‌کنندگان مهم‌ترین عوامل حیاتی شکست: Q25: متناسب بودن ساعت کار کتابخانه با نیازاستفاده ‌کنندگان Q16: وجود کتاب، پایان‌نامه و سایر موارد چاپی مورد نیاز استفاده‌کنندگان بدین ترتیب، با استفاده از مفهوم مدل شکاف، متدولوژی نوینی برای تدوین برنامه بهبود کیفیت خدمات در کتابخانه ارائه گردید که حاصل آن تبیین اساسی‌ترین راه‌کارها برای جلوگیری از آنتروپی و زوال سیستم و در جهت مقابل حرکت به سمت تعالی و ارتقای عملکرد خواهد بود. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از رویکرد فازی به منظور تدبیر نبود اطمینان و ابهام در ارزیابی‌های انسانی، مدل لایب‌کوآل براین اساس تعدیل شده و با هدف ارزیابی عملکرد کیفی کتابخانه ‌دانشگاه یزد، مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت، با بهره‌گیری از قانون پاره‌تو، آسیب‌آفرین‌ترین عناصر و در طرف مقابل، مؤثرترین راهکارها برای ارتقای تعالی عملکرد کیفی کتابخانه دانشگاه یزد شناسایی گردید، به طوری که نتایج این عمل بیانگر این است که عوامل آمادگی کارکنان برای پاسخگویی به سؤالهای استفاده‌کنندگان و سهولت در حل مشکلات استفاده‌‌کنندگان، مهم‌ترین عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دانشگاه یزد و عوامل متناسب بودن ساعت کار کتابخانه با نیاز استفاده‌‌کنندگان و وجود کتاب، پایان‌نامه و سایر موارد چاپی مورد نیاز استفاده‌کنندگان، مهم‌ترین عوامل حیاتی شکست این کتابخانه‌هاست."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.