Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر شیوه آموزش ارزش های دینی بر درونی سازی ارزش عفاف

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 101 تا 124)

کلیدواژه ها :

شخصیت ،ارزش ،عفاف ،درونی‌سازی ،تربیت‌منش

کلید واژه های ماشینی : عفاف ، عفت ، آموزش ارزش‌های دینی ، آزمون ، انحراف معیار آموزش ارزش‌های دینی ، دانش‌آموزان ، درونی‌سازی ارزش عفاف ، نمرات عفاف در پس‌آزمون گروه ، نمرات عفاف در پیش‌آزمون گروه ، انحراف معیار نمرات عفاف

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تأثیر آموزش ارزش‌های دینی مبتنی بر دیدگاه «تربیت‌منش و شخصیت» توماس لیکنا بر درونی‌سازی ارزش عفاف از طریق برنامة درسی در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان ناحیة 4 استان قم صورت گرفته است. جامعة آماری این پژوهش را دانش‌آموزان مقطع دبیرستان غیر انتفاعی جاویدان شهر قم تشکیل می‌دهند. نمونة آماری این تحقیق بر اساس استاندارهای نمونه‌گیری، تعداد 14 نفر است. تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از طریق ترسیم جدول‌های توزیع فراوانی، نمودار درصدی (آمار توصیفی) و آزمون «تی» (آمار استنباطی) انجام شده است. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار spss با روش آماری تحلیل واریانس یک‌راهه و همبستگی «پیرسون» تجزیه و تحلیل شده است. همان‌گونه که نتایج نشان داده، میان برنامة درسی آموزش ارزش‌های دینی مبتنی بر دیدگاه «تربیت‌منش» و شخصیت و درونی‌سازی ارزش‌ عفاف در دانش‌آموزان تفاوت معناداری وجود دارد که همین موجب تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به این ارزش‌ در ابعاد گوناگون اهمیت عفاف، عفت گفتاری، پوششی، دیداری، شنیداری و جنسی شده است.

خلاصه ماشینی:

"همان‌گونه که نتایج نشان داده، میان برنامة درسی آموزش ارزش‌های دینی مبتنی بر دیدگاه «تربیت‌منش» و شخصیت و درونی‌سازی ارزش‌ عفاف در دانش‌آموزان تفاوت معناداری وجود دارد که همین موجب تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به این ارزش‌ در ابعاد گوناگون اهمیت عفاف، عفت گفتاری، پوششی، دیداری، شنیداری و جنسی شده است. این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این مسئله است که چگونه می‌توان ارزش عفاف را به عنوان یکی از ارزش‌های دینی از طریق برنامة درسی مدارس در دانش‌آموزان درونی ساخت؟ در این زمینة سؤالات جزئی در یک سؤال خلاصه می‌شود: آیا آموزش ارزش‌های دینی طبق دیدگاه «تربیت‌منش» و شخصیت، می‌تواند نگرش و طرز تلقی دانش‌آموزان را دربارة اهمیت عفاف، عفت گفتاری، شنیداری، دیداری، پوششی و جنسی متحول کند؟ در بخش ضروت پژوهش، ذکر این نکته لازم است که تربیت انسان در مسیر رشد و نیل به کمالات انسانی، از اهداف والای دین مبین اسلام است. ب. پرسش اول تحقیق آیا آموزش ارزش‌های دینی طبق دیدگاه «تربیت‌منش و شخصیت»، می‌تواند نگرش و طرز تلقی دانش‌آموزان را نسبت به اهمیت عفاف متحول کند؟ برای بررسی میزان اثرگذاری برنامة درسی «آموزش ارزش‌های دینی» بر اهمیت عفاف، از آزمون «همبستگی پیرسون» استفاده شد. ج. پرسش دوم تحقیق آیا آموزش ارزش‌های دینی طبق دیدگاه «تربیت‌منش و شخصیت»، می‌تواند نگرش و طرز تلقی دانش‌آموزان را دربارة عفت جنسی متحول کند؟ برای بررسی میزان اثرگذاری برنامة درسی «آموزش ارزش‌های دینی» بر عفت جنسی، از آزمون «همبستگی پیرسون» استفاده شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.