Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری به برند گوشی های تلفن همراه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 149 تا 172)

شدت رقابت در بازارها و اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان ها موجب شده تا آن ها به تدریج به سمت ایجاد، حفظ و ارتقای رابطه با مشتریان گام بردارند و بر اساس یافته های پژوهشگران، بازاریابی رابطه-مند یکی از بهترین روش ها است.طرح مفهومی این مقاله که تقریبا 9 ماه به طول انجامیده است برآن است تا تاثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند شامل منافع عملکردی، منافع نمادین، منافع تجربی و قیمت ادراک شده را بر وفاداری مشتریان به برند گوشی های تلفن همراه از دو دیدگاه نگرشی و رفتاری مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش که از نوع توصیفی- همبستگی است از پرسشنامه برای جمع-آوری اطلاعات استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 215 نفر است که از میان 3 منطقه اصلی فروش گوشی های تلفن همراه در شهر تهران که بر اساس قضاوت پژوهشگر به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شده اند، به دست آمده و داده های به دست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی شده اند.نتایج پژوهش نشان می دهد، از میان ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند تنها سه متغیر منافع عملکردی، منافع نمادین و منافع تجربی بر وفاداری نگرشی تاثیر داشته اند.همچنین رابطه وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری نیز تایید شده است.از میان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده در این پژوهش نیز،تنها متغیر میزان تعهد به برند نقش تعدیل کنندگی در رابطه میان ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند و وفاداری به برند داشته است.

خلاصه ماشینی:

"طرح مفهومی این مقاله که تقریبا ٩ ماه به طول انجامیده است برآن است تا تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند شامل منافع عملکردی ، منافع نمادین ، منافع تجربی و قیمت ادراک شده را بر وفاداری مشتریان به برند گوشی های تلفن همراه از دو دیدگاه نگرشی و رفتاری مورد بررسی قرار دهد. بنابراین از آنجایی که بازاریابی رابطه مند امروزه نقش مهمی را در موفقیت سازمان ها ایفا می کند و باوجود اهمیت آن بسیاری از شرکت ها نظیر شرکت های تولید کننده گوشی های تلفن همراه از تأثیر آن بر فروش و سودآوری خود و تأثیری که می تواند بر وفاداری مشتریانشان به برند تولیدی آن ها داشته باشد غافلند، هدف اصلی پژوهش حاضرآن است تا ازطریق بررسی چند بعدی بازاریابی رابطه مند، تأثیر آن را بر وفاداری مشتریان به برند گوشی تلفن همراهی که از آن استفاده می کنند بررسی کرده و راهکارهایی را برای به کارگیری موفق آن به این شرکت های تولیدی ارایه دهد. همانگونه که در جدول ٥ نشان داده شده است و با توجه به ضرایب معناداری ارایه شده ، در سطح اطمینان ٩٥% برند مورد نظر در تمامی متغیرها عملکردی بالاتر از حد متوسط داشته و موفق عمل کرده است و این بدین معناست که برندی که افراد برای گوشی تلفن همراه خود انتخاب نموده اند دارای کیفیت دائمی و استانداردهای قابل قبول (متغیرهای منافع عملکردی )، پرستیژ و مقبولیت اجتماعی (متغیرهای منافع نمادین )، رضایت و حسن شهرت (متغیرهای منافع تجربی )، قیمت گذاری عادلانه و انعطاف پذیر(متغیرهای قیمت ادراک شده ) بوده است و در این راستا موفق عمل کرده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.