Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر مشارکت های مردمی در کاهش نا امنی های شهری / نمونه مورد مطالعه: شهر کرمانشاه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 101 تا 130)

امروزه یکی از مسائل اجتماعی که ذهن بسیاری از محققین علوم اجتماعی را به خود مشغول نموده، مساله افزایش ناامنی در شهرها است. افزایش ناامنی های اجتماعی، سرقت ها، رفتارهای غیر مسئولانه و ضد اجتماعی که امروزه در بسیاری از جوامع به شکل حاد درآمده و از حالت یک پدیده اجتماعی خارج و به صورت یک مساله اجتماعی نمودار گشته است که نه تنها سلامتی و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد، بلکه هزینه های مالی گزاف را تحمیل مالیات دهندگان و ساکنین این شهرها می کند. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر مشارکت های مردمی در کاهش ناامنی های شهری در کرمانشاه است. روش تحقیق در این مقاله پیمایش بوده و از طریق ابزار پرسش نامه انجام شده است. تعداد 384 شهروند به عنوان نمونه معروف به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوری و ملاک برای روایی و آلفاکرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق استفاده به عمل آمد. براساس یافته های تحقیق عواملی چون میزان ارتقای فرهنگی(17/0=r)، میزان اصالت شهری(74/0=r)، میزان مشارکت در بعد ذهنی(34/0=r) و میزان مشارکت در بعد عینی(39/0=r) با میزان کاهش ناامنی ها رابطه معنادار و مثبتی داشته و در کاهش ناامنی های شهری مؤثر بوده اند. نتایج ضریب رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای اصالت شهری بودن(47/0 Beta=)، میزان مشارکت اجتماعی در بعد عینی(37/0Beta=)، میزان مشارکت اجتماعی در بعد ذهنی(23/0Beta=)، جنسیت افراد(18/0Beta=) و میزان ارتقای فرهنگی (21/0Beta=) به ترتیب میزان اهمیتی در تعیین نسبت واریانس متغیر وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسیونی شده و در مجموع 55 ٪از واریانس متغیر وابسته را به حساب آورند(55/0=R²).


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.