Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویت ملی؛ نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (38 صفحه - از 37 تا 74)

هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویت ملی می باشد. این پژوهش با استفاده از نظریه گیدنز در مورد هویت و نظریه وولکاک و نارایان در مورد سرمایه اجتماعی، به روش پیمایشی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت ملی در بین تعداد 360 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز پرداخته است. متغیرهای مستقل شامل متغیرهای جمعیت شناختی، اقتصادی – اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت، تعاملات اجتماعی، جهت گیری مذهبی و عزت نفس بوده است. متغیر وابسته پژوهش نیز هویت ملی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین متغیرهای محل تولد، محل سکونت، اعتماد اجتماعی، مشارکت، تعاملات اجتماعی و جهت گیری مذهبی و هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه بین متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات والدین، درآمد خانواده، وضعیت طبقاتی و عزت نفس و هویت ملی معنادار نبود. همچنین رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی و هویت ملی وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که چهار متغیر (جهت گیری مذهبی، سرمایه اجتماعی، محل تولد و سن) در مجموع 32٪ از تغییرات در متغیر وابسته هویت ملی را تبیین کردند. نمودار تحلیل مسیر نیز نشان داد که متغیر جهت گیری مذهبی نسبت به دیگر متغیرها دارای تاثیر بیشتری بر هویت ملی بود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.