Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 86 - 1385 و عوامل مؤثر بر آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (33 صفحه - از 219 تا 251)

موضوع این پژوهش بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385 و عوامل مؤثر بر آن می باشد. جامعه آماری پژوهش زنان بالای 15 سال مناطق 12 گانه شهر مشهد بودهاست. تعداد نمونه این پژوهش 360 نفر به دست آمد و نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. احساس امنیت به معنای آرامش روحی و روانی در برابر خطرات و حوادثی است که در زندگی روزمره فرد را تهدید می کند. در این پژوهش میانگین احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در یک طیف 5 قسمتی از یک تا پنج، 60/2 بوده است که از متوسط به پایین می باشد. در بررسی عوامل مؤثر در تحلیل رگرسیون چند متغیری مهم ترین عوامل مؤثر به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: «استفاده از وسایل ارتباط جمعی» با ضریب بتای 346/0، «نگرش به حجاب» با بتای36/0، «طراحی شهری» با ضریب بتای 298/0، و «تصور فرد از خود» با بتای 181/0 دارای تاثیر مثبت بوده اند و متغیر های «خانه دار بودن» با ضریب بتای 125/0- و «حمایت اجتماعی» با ضریب بتای 123/0 دارای رابطه معکوس با متغیر وابسته بوده اند. این عوامل توانستند 54/0 واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین کنند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.