Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل تجربی آثار پول شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 97 تا 118)

کلیدواژه ها :

رشد اقتصادی ،مخارج دولت ،نابرابری درآمدی ،پول‌شویی ،پول شویی ،اقتصاد سایه ،مدل خود رگرسیون برداری

کلید واژه های ماشینی : پول ، پول‌شویی ، آثار پول‌شویی بر رشد اقتصادی ، رشد اقتصادی ، جرایم ، دولت ، میزان جرایم و اقتصاد زیرزمینی ، مدل ، VAR ، شاخص

با توجه به اینکه پول‌شویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی، نقش بسیار زیانباری در روند توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، مبارزه بااین پدیده لازمه تحقق اهداف ثبات و پویایی اقتصاد است، که مقدمه‌ این مبارزه، شناخت آثار و شوک‌های وارد بر پیکره‌ اقتصاد کشور ناشی از این پدیده است. پول‌شویی در تمام عرصه‌ها، آثار مخربی بر پیکره جامعه وارد می‌سازد. بی‌ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه‌های خصوصی‌سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، فساد ساختار حکومت، بی‌اعتمادی مردم، بی‌اعتباری دولت‌ها و نهادهای اقتصادی از جمله این آثار به شمار می‌آید.بنابراین، با توجه به اهمیت پول‌شویی و آثار آن بر اقتصاد کشور، در این تحقیق با معرفی شاخص‌های کاربردی برای پول‌شویی، آثار شوک‌های وارد بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور (رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی و مخارج مصرفی دولت) ناشی از پول‌شویی با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری (VAR) طی سا‌ل‌های 1363 تا 1388 ارزیابی و سیاست‌های مناسب برای مقابله با آثار این پدیده ارائه شده است. نتایج مدل VECM با توجه به وجود یک بردار هم جمعی نشان می‌دهد، افزایش شاخص‌های پول‌شویی (میزان جرایم و اقتصاد زیرزمینی)، باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش ضریب جینی و تضاد طبقاتی درآمدی کشور و افزایش اندازه دولت (مخارج دولت) خواهد شد.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین، ضرورت دارد برای تبیین فرآیند جرم پول شویی به تقسیم بندی زیر توجه شود: Money Laundering He Vector Auto Regressive Johansen Underground Economy 2-1-1-انواع پول‌های غیرقانونی و نامشروع به طورکلی، پول‌ها و دارایی‌هایی که از طرق غیرقانونی تحصیل شده باشند، دارای انواع مختلفی هستند که در زیر به آنها اشاره می‌شود: - پول خاکستری (قانونی- غیرقانونی): این نوع پول از طریق یک فعالیت قانونی به دست آمده، لیکن پس از آن به پولی غیرقانونی تبدیل می‌شود. 3-1- شاخص اقتصاد زیرزمینی(بخش غیررسمی) برای اندازه‌گیری بخش غیررسمی اقتصاد به عنوان جایگزین متغیر پول‌شویی از شاخص‌ها و روش‌های مختلف استفاده می‌شود؛ از جمله: الف-آمارگیری خانوار اگر هدف، تعیین میزان اشتغال در بخش غیررسمی بر حسب تعداد و ویژگی‌های افراد شاغل در آن و شرایط کاری آنها باشد، آمارگیری‌های موجود از جمعیت فعال اقتصادی و آمارگیری‌های مشابه از خانوار ابزار مفیدی در این زمینه است (اشرف زاده، 1387). 76972- ماخذ: یافته های تحقیق همان طور که نتایج مدل VECM (جدول 6) با وجود یک بردار همجمعی نشان می‌دهد، با افزایش شاخص‌های پول‌شویی( میزان جرایم و اقتصاد زیرزمینی)، در مدل اول شاهد کاهش رشد اقتصادی درکشور، در مدل دوم شاهد افزایش ضریب جینی و تضاد طبقاتی درآمدی و در مدل سوم شاهد افزایش اندازه دولت خواهیم بود. 05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values با توجه به به یک بردار هم‌انباشتگی، ضرایب بلند مدت مدل در زیر آورده شده است: Vector Error Correction Estimates Date: 08/08/11 Time: 09:50 Sample (adjusted): 1365 1387 Included observations: 23 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 LGD(-1) 1."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.