Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 1 تا 20)

کلیدواژه ها :

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،حکمرانی خوب ،داده های تابلویی

کلید واژه های ماشینی : سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ، سرمایه ، حکمرانی خوب ، سیاسی ، FDI ، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ، تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه‌گذاری ، تولید ناخالص داخلی ، نرخ تورم ، شاخص

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست‌ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. در این بررسی به روش داده های پانلی، شاخص‌های توسعه یافته جدیدی را بکار می بریم تا تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای 15 کشور با درآمد متوسط (شامل ایران) بین سال های 1996 تا 2005 را برآورد شود. نتایج تخمین ها نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه و زیر ساخت ها اثر مثبت و معنی دار و نرخ تورم اثر منفی و معنی داری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در نهایت، شاخص حکمرانی خوب به اجزا آن یعنی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثر بخشی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می دهد که هر یک از این اجزا اثر معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. در میان مولفه های مذکور فساد مهمترین عامل بازدارنده برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.

خلاصه ماشینی:

"سایر عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تحقیق حاضر با توجه به ادبیات موضوع، علاوه بر شاخص های شش گانه حکمرانی خوب سایر متغیرهای موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارتند از: تولید ناخالص داخلی سرانه، خطوط تلفن به ازای 1000 Shepotylo Acemoglu Kalemli-Ozcan and Volosovych Gamber and Scott نفر، نرخ تورم، تجارت و مخارج مصرفی سرانه خانوار که در ادامه به تشریح هر یک از این متغیرها پرداخته می شود. در این تصریح متغیرهای تجارت، مخارجی مصرفی خانوار، خطوط تلفن به ازای هر1000 نفر، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و شاخص های حکمرانی خوب بر اساس مبانی نظری، آزمون های تشخیصی( بویژه معنی داری ضرایب) و مطالعات انجام شده (مانند آدوی (2004)، باس و هفکر(2005) و شاه آبادی و محمودی (1384)) به عنوان عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد توجه قرار می گیرند. جدول (1): متغیر های مورد استفاده در مدل، تعاریف و منابع آماری متغیر تعریف منبع FDI جریان های خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1 بانک جهانی(WDI 2006) GDP تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال 2000 میلادی 2 بانک جهانی(WDI 2006) INF نرخ تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده 3 بانک جهانی(WDI 2006) TRADE مجموع صادرات و واردات به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی 4 بانک جهانی(WDI 2006) HCEXP مخارج مصرفی سرانه خانوار به قیمت ثابت سال 2000 میلادی 5 بانک جهانی(WDI 2006) TELE خطوط تلفن به ازای هر 1000 نفر 6 بانک جهانی(WDI 2006) GG میانگین حسابی شاخص شش گانه حکمرانی (CO,ST,QU,EF,RU,VO) به دست آمده توسط محقق VO شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی: بیانگر جنبه های مختلف فرآیند سیاسی، آزادی های مدنی و حقوق سیاسی است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.